Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo již 45. ročník literárně – výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019. Vybrané obrázky, literární příspěvky a digitální díla ze základního kola můžete zasílat do konce února 2019 na adresu: SH ČMS Okresní sdružení hasičů Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav, (do poznámky prosím uveďte POOD).

Podrobnější propozice ke stažení ZDE: Propozice-POODM-pro-2019

Zkoušky odbornosti Preventista III

21.října 2018 se v hasičské zbrojnici ve Strachotíně uskutečnily zkoušky odbornosti Preventista III. Za dohledu tříčlenné komise všichni zúčastnění zkoušky zdárně vykonali a okres Břeclav se tak rozrostl o devět nových preventistů, kteří budou mezi další sbory šířit osvětu z oblasti požární ochrany.

   

Prezentace Provozování komínů

OORP vypracovala materiály vztahující se k aktuální problematice vzniku požárů. V tomto období, kdy začala topná sezóna, je velkým problémem nedostatečná revize komínů a tím častý vznik požáru. Stále se najdou tací, kteří berou toto téma na lehkou váhu. Cílem OORP je šířit osvětu mezi občany z oblasti prevence vzniku požárů, neboť pak zbytečně dochází k velkým a především zbytečným škodám.
_______________________________________________________________________