Dokumenty ke stažení

Stanovy SH ČMS a Organizační řád:

Stanovy SH ČMS
Organizační řád

Dokumenty pro SDH:

Vzory razítek SHČMS
Soubor všech vnitroorganizačních předpisů SHČMS
Prokazatelné seznámení (PDF)
Prokazatelné seznámení (DOC)
SDH Formulář k získávání čísel pro vstup do programu evidence (PDF)
SDH Formulář k získávání čísel pro vstup do programu evidence (XLS)
Směrnice starosty č. 1 nakládání s OÚ (PDF)
Vzory dokumentů pro valné hromady (DOC) a DOC
Vzory dokumentů pro valné hromady (PDF) a PDF
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (PDF)
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (DOC)
Hlášení o činnosti SDH 2018 (PDF)
Metodický pokyn pro revizory a KRR v SDH
Formulář – návrh na udělení vyznamenání
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (Hasič)
/ Mladý hasič (členský průkaz SHCMS)
Formulář – objednávka průkazů
Ukončení členství – návrh

Potřebné formuláře pro zápis SDH do spolkového rejstříku:

Souhlas se sídlem sboru
Souhlas se sídlem sboru (fyzická osoba)
Souhlas se zápisem sboru (čestné prohlášení pro Městský soud)
Výpis z usnesení VH sboru
Souhlas se sídlem (okrsek)
Souhlas se zápisem (okrsek), čestné prohlášení okrusku pro Městský soud
Výpis z usnesení VH okrsku
Registrační list sboru
Příloha k registračnímu listu sboru
Registrační list (okrsek)
Příloha k registračnímu listu (okrsek)

Dokumenty pro JSDH:

Záznam o předání místa zásahu
Žádost o dotaci na JMK
Zkratky používané ve výjezdových SMS
Zpráva o zásahu
Dílčí zpráva o zásahu

Dokumenty pro kolektivy MH:

Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (Mladý hasič)
Registrační list kolektivů
Směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2004 včetně výkladu
Dodatky ke směrnicím hry Plamen
Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS s platností od 1. 9. 2007
Dodatek ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu

Učební texty pro vedoucí a instruktory mladých hasičů (I. vydání z roku 2001)

Vyznamenání:

Statut vyznamenání
Čestný člen – doplněk statutu
TISKOPIS VYZNAMENÁNÍ
VYZNAMENÁNÍ tabulka