Dokumenty ke stažení

Stanovy SH ČMS a Organizační řád:
Organizační řád
Stanovy SH ČMS

Stejnokrový předpis
Bunda do pasu SH ČMS – softshellová
Katalog stejnokrojového předpisu

Polokošile modrá
Polokošile červená
Příloha 1 – Označení členů SDH a okrsku
Příloha 2 – Označení funkcionářů OSH
Příloha 3 – Označení funkcionářů KSH
Příloha 4 – Označení funkcionářů SH ČMS
Příloha 5 – Označení vedení a starosty SH ČMS
Příloha 6 – Rozmístění označení na saku uniformy
Příloha 7 – Rozlišovací znaky na klope a rukavu saka
Příloha 8 – Označení mladých hasičů
Příloha 9 – Stejnokrojové doplňky
Stejnokrojový předpis s obrazovou přílohou
Stejnokrojový předpis platný od 1. 6. 2016

Dokumenty pro SDH
Formulář – návrh na udělení vyznamenání
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (PDF)
Formulář – složení výboru SDH a kontaktní údaje (DOC)
Metodický pokyn k registraci nového a odhlášení stávajícího člena SH ČMS
Metodický pokyn pro revizory a KRR v SDH
Prokazatelné seznámení (DOC)
Prokazatelné seznámení (PDF)
SDH Formulář k získávání čísel pro vstup do programu evidence (XLS)
SDH Formulář k získávání čísel pro vstup do programu evidence (PDF)
Směrnice starosty č. 1 nakládání s OÚ (PDF)
Soubor všech vnitroorganizačních předpisů SHČMS
Formulář k ukončení členství
Formulář k ukončení členství – MH
Vzory dokumentů pro valné hromady (DOC) a DOC
Vzory dokumentů pro valné hromady (PDF) a PDF
Vzory razítek SHČMS
Formulář pro objednání plastových průkazů

Valné hromady
Hlášení o činnosti SDH (VYPLNIT zde)
Jednací řád pro hlasování per rollam (což umožňuje Zákon č. 191_2020 Sb.)
Příručka funkcionáře sboru (PDF)
Zajištění valných hromad sborů (příloha č. 1) (PDF)
Návrh vedení valné hromady sboru (příloha č. 2) (DOC)
Vzor usnesení valné hromady sboru (příloha č. 3) (DOC)
Zpráva o hospodaření sboru (pokladní zpráva) (příloha č. 4) (DOC)
Zpráva revizora sboru (příloha č. 5) (DOC)

Sportovní činnost:
Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační list sportovního oddílu SDH

Dokumenty pro kolektivy mladých hasičů (MH):
Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
Dodatek ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu
Dodatky ke směrnicím hry Plamen
Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS (Mladý hasič)
Registrační list kolektivů
Směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2004 včetně výkladu
Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS s platností od 1. 9. 2007
Učební texty pro vedoucí a instruktory mladých hasičů (I. vydání z roku 2001)

Vyznamenání:
Čestný člen – doplněk statutu
Statut vyznamenání
TISKOPIS VYZNAMENÁNÍ
VYZNAMENÁNÍ tabulka

Potřebné formuláře pro zápis SDH do spolkového rejstříku:
Příloha k registračnímu listu (okrsek)
Příloha k registračnímu listu sboru
Registrační list (okrsek)
Registrační list sboru
Souhlas se sídlem (okrsek)
Souhlas se sídlem sboru
Souhlas se sídlem sboru (fyzická osoba)
Souhlas se zápisem sboru (čestné prohlášení pro Městský soud)
Souhlas se zápisem (okrsek), čestné prohlášení okrusku pro Městský soud
Výpis z usnesení VH sboru
Výpis z usnesení VH okrsku

Dokumenty pro JSDH:
Dílčí zpráva o zásahu
Záznam o předání místa zásahu
Zkratky používané ve výjezdových SMS
Zpráva o zásahu
Žádost o dotaci na JMK