Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny

Protože v zaměstnání může snadno dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo třeba služebním vozidle a často se jedná o škodu, kterou je zaměstnance povinen uhradit, je dobré být pro takové případy pojištěn. Proto HVP nabízí pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Sjednáno může být s platností na území České republiky nebo Evropy.

Více informací naleznete na webu HVP.