Ukončení veřejné sbírky ke konci září

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte mi poděkovat všem dosavadním dárcům za poskytnuté finanční dary pro tornádem postižené hasiče z Hrušek a Moravské Nové Vsi.

Náš transparentní účet 2302006618/2010 bude uzavřen 30. září 2021 a poté budou finanční prostředky rozděleny. Je tedy stále ještě čas přispět a věřte, peněz není nikdy dost.
Děkuji.

Jaromír Mikuška
náměstek starosty OSH Břeclav

Pohyby na účtu můžete sledovat na této stránce: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2302006618

Nové stanovy SH ČMS

STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017, ve znění změn přijatých rozhodnutím Mimořádného shromáždění starostů per rollam dne 15. prosince 2020 a ve znění změn přijatých VI. sjezdem SH ČMS dne 9. července 2021.

Transparentní účet OSH Břeclav na podporu dobrovolných hasičů zasažených tornádem

Dosud pomáhali jako dobrovolní hasiči. Teď potřebují pomoc oni sami.

Ničivé tornádo započalo svou cestu jižní Moravou ve čtvrtek 24. 6. 2021. Způsobilo mnohá zranění, bohužel přineslo sebou i smrt. A také miliardové škody. Život vrátit neumíme, zranění jsou již ošetřena a léčena. Zbývá pomoc úklidu škod a vybudování nových domovů. S úklidem již pomáhají tisíce členů našeho sdružení, včetně těch z okresu Břeclav. A na vybudování střech nad hlavou jsme se rozhodli přispět i finančně. Na naši pomoc obětem tornáda z řad dobrovolných hasičů můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav:

transparentní účet č. 2302006618/2010, v.s. 2021

IBAN účtu: CZ05 2010 0000 0023 02006618

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Do poznámky můžete napsat třeba hasiči Hrušky, nebo přímo konkrétního dobrovolného hasiče a podle toho bude s penězi naloženo.

QR kód transparentního účtu OSH Břeclav.

Jak plánujeme s výtěžkem sbírky naložit?

– příspěvky na stavební obnovu členům SH ČMS postižených výše uvedeným tornádem

– pomoc při obnově na základě Vašeho rozhodnutí a na základě výsledků monitoringu a jednání se samosprávou a samotnými dobrovolnými hasiči

Údaje pro platby ze zahraničí na sbírkový účet SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ05 2010 0000 0023 02006618

Název příjemce (Payee name): SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

Adresa příjemce (Payee adress): T. G. Masaryka 11/9, Břeclav 690 02

Název banky příjemce (Bank name): Fio banka a.s.

Swiftová adresa banky příjemce (SWIFT/BIC): FIOBCZPPXXX

Reference platby: VS 2021

Pohyby na účtu můžete sledovat přímo na URL transparentního účtu.

Děkujeme a vážíme si Vaší pomoci.

Veřejná sbírka obce Bořetice na novou hasičskou cisternu

Pomáhala a stále pomáhá svým bratrům z JSDH Bořetice ve dne v noci, když je třeba. I přes veškeré vrásky, které přinášelo její skoro 40leté užívání, dokázala třeba nedávno hasit požár auta. Čas na výměnu cisterny prostě dozrál již před mnoha lety. Přes veškerou snahu o její udržení v pojízdném stavu, a současně i přes (zatím marnou) snahu získat finance na novou cisternu, rozhodli se kolegové z Bořetic přistoupit k založení veřejné sbírky na hasičskou cisternu. Nosit vodu v kýblech k uhašení požárů by bylo asi už marné, že? Pomůžete dobrovolným hasičům z JSDH Bořetice? Děkujeme za podporu pro jejich práci, kterou dělají dobrovolně ve svém volnu.

Veřejnou sbírku je možno podpořit na tomto transparentním účtu. Za každý dar předem děkujeme.