Veřejná sbírka obce Bořetice na novou hasičskou cisternu

Pomáhala a stále pomáhá svým bratrům z JSDH Bořetice ve dne v noci, když je třeba. I přes veškeré vrásky, které přinášelo její skoro 40leté užívání, dokázala třeba nedávno hasit požár auta. Čas na výměnu cisterny prostě dozrál již před mnoha lety. Přes veškerou snahu o její udržení v pojízdném stavu, a současně i přes (zatím marnou) snahu získat finance na novou cisternu, rozhodli se kolegové z Bořetic přistoupit k založení veřejné sbírky na hasičskou cisternu. Nosit vodu v kýblech k uhašení požárů by bylo asi už marné, že? Pomůžete dobrovolným hasičům z JSDH Bořetice? Děkujeme za podporu pro jejich práci, kterou dělají dobrovolně ve svém volnu.

Veřejnou sbírku je možno podpořit na tomto transparentním účtu. Za každý dar předem děkujeme.

Sbírka pro Honzíka

Úmyslně založené požáry bývají ty nejhorší. Tentokrát někdo takto ublížil malému Honzíkovi z Novosedel.

Pro Honzíka se sbírá hliník a kovy. Skladují se v Novosedlech. Stává se, že občas toto místo někdo navštíví, aby se podíval, co se sbírá, a něco si i odnese. Mrzí nás to, protože sbíráme s pomocí všech dobrých lidí Honzíkovi. Tentokrát se bohužel našli takoví nenechavci, kteří část nasbíraných kovů včera večer podpálili.

Pomůžeme Honzíkovi? Více na Sbírka pro Honzíka na FB, přispět můžete také ba transparentní účet vedený u Fio banky – č.ú. 2000388892/2010. Děkujeme za každý dar.

Může jít o obrázek venku
Foto: FB Sbírka pro Honzíka

Dokumenty k pobytu mimo domov

Na základě Usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216 přikládáme potřebné dokumenty nutné k současnému pobytu mimo domov a žádáme vás, abyste dodržovali veškerá vládní nařízení po dobu účinnosti. Děkujeme.