OORP

Kontakt: prevence@oshbreclav.cz

Složení okresní odborné rady prevence

Funkce Příjmení a jméno SDH Okrsek
Vedoucí MIKUŠKA Jaromír Novosedly 3
Člen BAŽANT Václav Velké Němčice 4
Člen BEDNÁŘ Radim Poštorná 1
Člen FALEŠNÍK Lubomír Novosedly 3
Člen GÁL Josef Tvrdonice 1
Člen JEŘÁBEK Leoš Křepice 4
Člen JEŘÁBKOVÁ Vladislava Křepice 4
Člen KOTAČKOVÁ Eva Křepice 4
Člen KOVÁŘ Jan Velké Němčice 4
Člen MURÍNOVÁ Adéla Strachotín 4
Člen NEČASOVÁ Lenka Velké Němčice 4
Člen NOVÁKOVÁ Hana Týnec 1
Člen ZEMEK Michal Milovice 3