Karanténa České republiky

Celorepubliková KARANTÉNA VYHLÁŠENA od 16. března 2020 (zatím do 24. března, 6:00).

S napětím čekala celá naše země v neděli 15. března 2020 předpovídaný zákaz pohybu osob, který z důvodu zvyšujícího se rizika nakažením virem COVID-19 přišel.

Mohu jen v tuto chvíli říci:” ZACHOVEJME KLID”.

Příkazy, zákazy, doporučení, to vše sledujete sami, něco málo sdílím níže i zde.

Dávejte, prosím, pozor na sebe a své blízké.
ZDRAVÍ a ŽIVOT je pro každého z nás to nejcennější. Nadechněte se, usmějte se a věřte, bude zase líp.

V rámci možností Vám všem přeji pohodové dny. Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

NOVĚ JE ZAKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB!!!
VÝJIMKY:
– cesta do zaměstnání a výkon podnikatelské činnosti
– cesta za rodinou a osobami blízkými
– cesta k lékaři včetně doprovodu osob blízkých
– zajištění základních životních potřeb – nákup potravin, léků, hygienického zboží, kosmetiky, krmiva pro zvířata
– zajištění péče o osoby blízké a jiné osoby
– doplnění PHM

DALŠÍ VÝJIMKY:
– práce dobrovolníků
– poskytování zdravotních a sociálních služeb
– vyřízení nezbytných administrativních záležitostí
– výkon povolání v rámci krizového řízení (osoby zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek a ochranu zdraví), zdravotní a sociální péče
– zásobování obyvatelstva
– pobyt ve volné přírodě a parcích

MAXIMÁLNĚ OMEZIT:
– návštěvy veřejně dostupných míst
– omezit kontakt s jinými osobam

DOPORUČENÍ:
– zvýšená hygienická opatření v obchodech aj. veřejných prostorách
– přednostní využívání bezhotovostních plateb
– dodržovat odstup alespoň 2 m od ostatních osob (fronty, nákupy, apod.)
– maximálně využívát práce na dálku, dovolených, a dalších nástrojů dle kolektivních smluv,…

PROSÍM O MAXIMÁLNÍ DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ V ZÁJMU ZVLÁDNUTÍ NELEHKÉ SITUACE!!!

  • Děkujeme všem, kdo nosí roušku (pokud se zadařil respirátor, ještě lepší, ale víme, nedostatkové zboží).
  • Děkujeme všem, kdo pomáhá zvládat tuto pro nás hodně neznámou situaci.
  • Děkujeme a všem nám přejeme, aby nám nezmizel úsměv ze rtů (ač schovaných pod rouškou).

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Především vedoucí mládeže znají podobný Registrační list kolektivu mladých hasičů.

V prosinci roku 2018 vzešla v platnost Směrnice sportovních oddílů SH ČMS. Součástí této směrnice je také Registrační list sportovního oddílu SDH. Účelem směrnice je legalizace sportovních oddílů, resp. družstev v SDH tak, aby bylo možné shromáždit odpovídající statistická data o sportovních subjektech v SH ČMS, a vložit je do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (MŠMT).

Registrační list sportovního oddílu je podobný a podobný je i princip registrace sportovního oddílu v SDH. V podstatě jde o seskupení registrovaných sportovců v hasičském sportu (požární sport a klasické disciplíny CTIF), kteří jsou zapsáni v centrální evidenci.

Registrační list tedy vyplní každý sbor, který má v centrální evidenci min. 1 sportovce v soutěžích nebo aktivního sportovce.

(Sportovci v soutěžích jsou ti, kteří se v předchozím roce zúčastnili postupových soutěží požárního sportu mužů, žen, dorostu nebo hry Plamen a aktivní sportovci jsou ti, kteří se zúčastnili  min. 4 libovolných hasičských soutěží v roce.)

Ke stažení:
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační list sportovního oddílu SDH

Zdroj: https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms