Schválené dokumenty ze shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav

Shromáždění se uskutečnilo v neděli 26. listopadu 2023 v Poštorné.

Dokumenty

Shromáždění představitelů SDH

Neděle 27. listopadu v Šitbořicích

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kalendář soutěží na rok 2023
4. Kalendář úkolů na rok 2023
5. Plán práce na rok 2023
6. Schválení inventarizační komise
7. Rezignace na funkci předsedy OKRR
8. Informace k organizaci a průběhu valných hromad 2022/23
9. Metodický pokyn SH ČMS jednoduchého účetnictví SDH a informace o datových schránkách
10. Navýšení odvodu členských příspěvků na SH ČMS
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr