Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 27. 2. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 27. února 2024 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Rezignace vedoucího OORR
3. Příprava shromáždění představitelů sborů
4. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a účetnictví OSH za rok 2023
5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2023
6. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2023
7. Rozpočet OSH na rok 2024
8. Příspěvek na setkání AZH
9. Školení v Přibyslavi
10. Organizační zabezpečení plnění odznaků odborností
11. Příprava organizačních zabezpečení okresních kol HRY PLAMEN a DOROSTU
12. Příprava organizačního zabezpečení okresního kola v požárním sportu
13. Letní tábor OSH Břeclav
14. Zpráva o činnosti OORP
15. Školení rozhodčích PS
16. Okrsky OSH Břeclav
17. Zástupce na shromáždění starostů OSH
18. Diskuze
19. Závěr

Prosím berte na vědomí, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 24. března od 9.30 hod. v Kulturním domě ve Starovičkách.

Prosím o zajištění účasti Vašich představitelů a nahlášení jmen jednotlivých zástupců na info@oshbreclav.cz do středy 20. března 2024.