Okresní odborná rada mládeže

Vedoucí OORM:

 • Petr Maniš (SDH Perná), email : Manispetr@seznam.cz

Členové OORM:

 • Jiří Bábíček (SDH Sedlec)
 • Josef Horčica (SDH Velké Němčice)
 • Bohumil Kalous (SDH Drnholec)
 • Jiří Kaňa (SDH Poštorná)
 • Jaroslav Konečný (SDH Rakvice)
 • Alois Maniš (SDH Perná)
 • Stanislav Ševc (SDH Kobylí)
 • Ivana Podlahová (SDH Moravská Nová Ves)
 • Dana Murínová (SDH Strachotín)
 • Vojtěch Halady (SDH Rakvice)
 • Václav Herman (SDH Starovice)