Setkání zasloužilých hasičů v Drnholci

Další akcí našeho aktivu bylo v sobotu 5. 11. 2022 podzimní setkání ZH a ZF v Drnholci. Tento aktiv byl pojat jako mezigenerační setkání hasičů. Účast byla téměř stoprocentní, 19 ZH a 1 ZF. Úvodní slovo a přivítání si vzal starosta SDH Drnholec, Alois Vozdecký. Pak už se své role ujal zástupce vedoucího aktivu bratr Matěj Machač, který přednesl zprávu o činnosti.

Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů z Moravské Nové Vsi. Na závěr vystoupení děti předaly ZH upomínkové předměty a dárek. Svou zdravici přednesl i starosta OSH Jaromír Mikuška. V diskusi vystoupil starosta SDH Drnholec a pohovořil o plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice. Další diskutující bratr ZH Zdeněk Pavliňák seznámil podrobně s průběhem ozdravného pobytu a vyzval ostatní ZH k účasti v plánovaném ozdravném pobytu příštího roku. Následovalo pohoštění a volná zábava.

Závěrem chci poděkovat jak SDH Drnholec za přípravu setkání, tak sborům z Lanžhotu a Velkých Němčic za dopravu ZH na toto setkání.

Vlastimil Čermák


Ozdravný pobyt v Jánských Koupelích

Letošního roku se pořádal ozdravný pobyt, pro zasloužilé hasiče a zasloužilé funkcionáře, v ústřední hasičské škole Jánské Koupele ve dnech 22.–27. srpna 2022. Účast hasičů a jejich protějšků byla 41 z JM kraje, z toho 13 z okresu Břeclav. Počasí nám letos přálo, až na velké ranní rosy. Je vidět, že populace zasloužilých hasičů stárne, protože delší vycházky si dovolilo jen několik mladších bratrů.

Zato se uspořádaly soutěže vědomostní a branné. Jeden vědomostní kvíz vedl vedoucí aktivu Brno-město a druhý vedoucí aktivu Břeclav. Z branných her to byla střelba z laserové pušky. Vítězkou se stala Věrka Žáková a druhá byla Maruška Tomanová, obě z SDH Horní Bojanovice. Vydařil se i společenský večer, kde nám k tanci a k poslechu vyhrávalo duo z Lešova.

Zajímavý byl zájezd do Slezského muzea v Opavě.  Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka větrného mlýna. V naších podmínkách se jedná o mlýn postavený na kopci, ale v této lokalitě je jen zvlněný terén, a aby bylo dosaženo potřebné síly na roztočení větrného kola, je toto kolo natáčeno koňským potahem proti větru. To znamená, že celý mlýn je uložen na dřevěném ložisku, které umožňuje jeho otáčení.

Týden uběhl jak voda a byla neděle, my jsme se rozloučili a ubírali se k domovu. Je třeba poděkovat vedoucímu krajského aktivu za perfektní organizování pobytu, bratru Rudovi Součkovi.

Vlastimil Čermák

První „ženský“ titul Zasloužilý hasič

Ve středu 4. května 2022 si paní Andělka Manišová z SDH Perná převzala z rukou starostky SH ČMS Ing. Moniky Němečkové nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů – titul Zasloužilý hasič. Paní Manišová se tak stala vůbec první hasičkou z okresu Břeclav, která takové ocenění obdržela.

Slavnostního předání se zúčastnil starosta OSH Břeclav Jaromír Mikuška, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Vlastimil Čermák a manžel Alois Maniš. Udělením ocenění sestře Manišové se stali manželé Manišovi prvním manželským párem zasloužilých hasičů okresu Břeclav. Gratulujeme.

Vlastimil Čermák – vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů

Jarní zasedání Aktivu zasloužilých hasičů při OSH Břeclav

2. dubna 2022 se v Kobylí uskutečnilo zasedání Aktivu zasloužilých hasičů.

Zahájení bylo v 15 hodin na hasičské zbrojnici. Úvodní slovo měl vedoucí aktivu bratr Vlastimil Čermák, přivítal přítomné zasloužilé hasiče a funkcionáře, zvláště přivítal nové zasloužilé hasiče Stanislava Láníčka, Jaroslava Barvíka a také přítomné hosty, starostu OSH Břeclav Ing. Jaromíra Mikušku, za SDH Kobylí starostu Ing. Antonína Kováříka a Stanislava Ševce. Omluveni byli za hosty vedoucí Aktivu ZH JM Kraje bratr Rudolf Souček. Dále byli omluveni z našich řad Vojtěch Škrobáček, Michal Jarec, Jiří Doležal a Jaroslav Richter. Aktivu se tedy zúčastnilo 13 ZH a 4 ZF.

Na programu byla zpráva o činnosti aktivu za uplynulé období, schválení plánu práce a návrh rozpočtu na tento rok. Následovala krátká zpráva o činnosti OSH Břeclav, kterou přednesl starosta bratr Jaromír Mikuška. Důležitým bodem byl návrh a zvolení zástupce vedoucího aktivu. Byli navrženi dva kandidáti bratr Jindřich Krejčiřík a bratr Matěj Machač, kterého aktiv zvolil zástupcem vedoucího aktivu.

V bodě ,,Ozdravný pobyt 2022“ byli přítomní seznámeni s plánovaným termínem a možností přihlášení na tento pobyt. V diskuzi přednesli zdravice hosté. Následovala komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice. Pak probíhala volná beseda s ochutnáváním vína a bohatým občerstvením. Je třeba poděkovat do Horních Bojanovic, Drnholce a SDH Bulhar za zabezpečení dopravy ZH a ZF. Podle vyjádření zúčastněných se ve spokojenosti rozjížděli do svých domovů ve večerních hodinách.

Za vedení aktivu Vlastimil Čermák

Výroční zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje

Dne 13. listopadu 2021 se konalo v Hostěradicích (okres Znojmo) Krajské zasedání Zasloužilých hasičů. Tohoto zasedání se zúčastnilo 19 zasloužilých hasičů a funkcionářů z našeho okresu. Zasedání byli přítomni také pozvaní hosté.

Na programu jednání byly zprávy jednotlivých aktivů okresních sdružení, které přednesli jejich vedoucí. Bratr Rudolf Souček jako vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje nás seznámil z plánem práce na rok 2022. Velkou pozornost ve své zprávě věnoval problematice s udělováním titulu Zasloužilý hasič v covidové době. Samostatným bodem jeho vystoupení bylo financování výročních zasedání jihomoravských ZH. Finanční prostředky z krajského sdružení a sponzorů plně nepokryjí náklady na tato výroční zasedání. Vyzval proto jednotlivé OSH, aby se touto problematikou zabývaly. Zmínil se také o ozdravném pobytu ZH JMK na ústřední hasičské škole v Janských Koupelích.

Dalším bodem bylo předání medaile hejtmana JMK “Za přínos v požární ochraně”. Tyto medaile předal náměstek hejtmana. Mezi oceněnými byli i zasloužilí hasiči našeho okresu. Bronzová medaile byla udělena bratru Josefu Chlupovi z SDH Horní Bojanovice a Jaromíru Richtrovi z SDH Velké Němčice. Stříbrná medaile pak byla udělena bratru Matěji Machačovi z SDH Horní Bojanovice.

V diskusních příspěvcích přednesli hosté své zdravice, vyjádřili podporu, uznání a poděkování za práci všem zasloužilým hasičům.

Po obědě následovala komentovaná prohlídka Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Byla to krásná tečka za tímto zasedáním.

Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Kobylí a SDH Lanžhot za dopravu zasloužilých hasičů na toto zasedání.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav