Ozdravný pobyt v Jánských Koupelích

Letošního roku se pořádal ozdravný pobyt, pro zasloužilé hasiče a zasloužilé funkcionáře, v ústřední hasičské škole Jánské Koupele ve dnech 22.–27. srpna 2022. Účast hasičů a jejich protějšků byla 41 z JM kraje, z toho 13 z okresu Břeclav. Počasí nám letos přálo, až na velké ranní rosy. Je vidět, že populace zasloužilých hasičů stárne, protože delší vycházky si dovolilo jen několik mladších bratrů.

Zato se uspořádaly soutěže vědomostní a branné. Jeden vědomostní kvíz vedl vedoucí aktivu Brno-město a druhý vedoucí aktivu Břeclav. Z branných her to byla střelba z laserové pušky. Vítězkou se stala Věrka Žáková a druhá byla Maruška Tomanová, obě z SDH Horní Bojanovice. Vydařil se i společenský večer, kde nám k tanci a k poslechu vyhrávalo duo z Lešova.

Zajímavý byl zájezd do Slezského muzea v Opavě.  Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka větrného mlýna. V naších podmínkách se jedná o mlýn postavený na kopci, ale v této lokalitě je jen zvlněný terén, a aby bylo dosaženo potřebné síly na roztočení větrného kola, je toto kolo natáčeno koňským potahem proti větru. To znamená, že celý mlýn je uložen na dřevěném ložisku, které umožňuje jeho otáčení.

Týden uběhl jak voda a byla neděle, my jsme se rozloučili a ubírali se k domovu. Je třeba poděkovat vedoucímu krajského aktivu za perfektní organizování pobytu, bratru Rudovi Součkovi.

Vlastimil Čermák