Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

V měsíci dubna provedli členové OORP Břeclav vyhodnocení okresního kola soutěže POODM 2021. Z každé kategorie vybrali 3 nejlepší díla, která postoupila na kraj. Krajské vyhodnocení se uskutečnilo v měsíci květnu a výherní díla z každé kategorie postoupila do republikového kola. V krajském kole získal okres Břeclav celkem 12 krásných umístění a i v republikovém kole se zadařilo, neboť 3. místo získal Jan Šperl (ZŠ Herbenova, Břeclav) a 2. místo Jana Baránková (ZŠ Kpt. Nálepky, Břeclav). Ceny budou výhercům, tak jako v loňském roce, rozvezeny členy rady prevence. Kompletní výsledky naleznete níže, včetně přehledu výherních obrázků z okresního kola. Výhercům velmi gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Organizační zabezpečení OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN OKRESNÍHO KOLA DOROSTU V PS 2020/2021

Pořadatel: OSH Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže

Termín konání: 29. 5. 2021 (náhradní termín 5. 6. 2021)

Místo konání: Drnholec Starátko

Účast:   

  • družstva mladých hasičů kategorie mladší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva mladých hasičů kategorie starší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva dorostu + 1 vedoucí a 1 řidič
  • jednotlivci dorostu + vedoucí

Časový harmonogram:

8:30–16:00

časový harmonogram příjezdu družstev bude rozeslán každému jednotlivému SDH.

Strava: nebude poskytována

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže: