REZIGNACE NA FUNKCI STAROSTY OSH Břeclav

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,

po dvaceti letech, kdy jsem pomalu víkend co víkend trávila pár hodin s vámi na schůzích, či více než pár hodin na sportovních i kulturních akcích, přesto a právě proto jsem se na základě mých dlouhodobých (přes půl roku trvajících) zdravotních obtížích rozhodla REZIGNOVAT na funkci starostky OSH Břeclav v nejbližším možném termínu.

Můj zdravotní stav mi i přes veškerou snahu znemožňuje fungovat plnohodnotně, jak si funkce starostky zasluhuje. Z výše uvedeného důvodu, abych již více svou nízkou činností nebránila rozvoji našeho sdružení, ukončím svou činnost po předání veškeré agendy náměstkyni, sestře Ivě Podlahové (SDH Moravská Nová Ves), nejpozději do 31. května 2021. Současně tímto pověřuji vedením OSH Břeclav výše uvedenou náměstkyni Ivu Podlahovou, ve spolupráci s VV OSH Břeclav do doby, než proběhne shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav, kdy bude zvolen nový starosta OSH Břeclav.

Děkuji za čas, který jsem s vámi mohla strávit. Snad vzpomínka na 13. leden 2020 mě přiměla přehodnotit můj vztah k dobrovolným hasičům a k mému zdraví. Ještě jednou Vám děkuji za spoustu úžasných chvil a přeji vám spokojenost ve vašich sborech, doma i v práci.

S pozdravem a přáním pohodových dní

Žárská Leona

Hodnocení POODM 2021

V neděli 18.4.2021 proběhlo okresní vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Komise složená ze členů rady prevence měla opravdu z čeho vybírat, neboť i přes zavřené školy a kroužky se sešlo mnoho krásných prací. Vybrané práce poputují do krajského kola a výsledky okresního kola budou zveřejněny během měsíce května.

Veřejná sbírka obce Bořetice na novou hasičskou cisternu

Pomáhala a stále pomáhá svým bratrům z JSDH Bořetice ve dne v noci, když je třeba. I přes veškeré vrásky, které přinášelo její skoro 40leté užívání, dokázala třeba nedávno hasit požár auta. Čas na výměnu cisterny prostě dozrál již před mnoha lety. Přes veškerou snahu o její udržení v pojízdném stavu, a současně i přes (zatím marnou) snahu získat finance na novou cisternu, rozhodli se kolegové z Bořetic přistoupit k založení veřejné sbírky na hasičskou cisternu. Nosit vodu v kýblech k uhašení požárů by bylo asi už marné, že? Pomůžete dobrovolným hasičům z JSDH Bořetice? Děkujeme za podporu pro jejich práci, kterou dělají dobrovolně ve svém volnu.

Veřejnou sbírku je možno podpořit na tomto transparentním účtu. Za každý dar předem děkujeme.

Sbírka pro Honzíka

Úmyslně založené požáry bývají ty nejhorší. Tentokrát někdo takto ublížil malému Honzíkovi z Novosedel.

Pro Honzíka se sbírá hliník a kovy. Skladují se v Novosedlech. Stává se, že občas toto místo někdo navštíví, aby se podíval, co se sbírá, a něco si i odnese. Mrzí nás to, protože sbíráme s pomocí všech dobrých lidí Honzíkovi. Tentokrát se bohužel našli takoví nenechavci, kteří část nasbíraných kovů včera večer podpálili.

Pomůžeme Honzíkovi? Více na Sbírka pro Honzíka na FB, přispět můžete také ba transparentní účet vedený u Fio banky – č.ú. 2000388892/2010. Děkujeme za každý dar.

Může jít o obrázek venku
Foto: FB Sbírka pro Honzíka