POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2023

A máme tu další ročník výtvarné, literární a digitální soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Níže naleznete ke stažení organizační zabezpečení soutěže, průvodní list a hodnotící tabulku pro základní kolo. Okresní odborná rada prevence Břeclav vytvořila prezentaci pro ty, kteří v pravidlech trošku tápou. Prezentace je níže také ke stažení a jsou v ní jasně a stručně shrnuta pravidla a stěžejní informace k soutěži. Termín odevzdání prací na OSH BŘECLAV je 12. března 2023.

Ze 17. ročníku Břeclavské hasičské ligy

Letos proběhnul již 17. ročník Břeclavské hasičské ligy, který čítal rekordních 11 kol. Seriál začínal v květnu a ukončen byl víkendovým soutěžním dvojkolem na začátku srpna. Mezi organizátory se objevily SDH Dubňany, Jezeřany-Maršovice, Pasohlávky, Tvrdonice, Moutnice, Lanžhot, Velké Pavlovice, Kobylí, Prušánky, Poštorná a Hovorany. Tímto bychom jim rádi poděkovali za již dlouho letou spolupráci s naší ligou. 

V roce 2019 jsme zařadili do soutěžení i kategorii smíšeného dorostu a nebylo tomu jinak ani letos. Liga tedy probíhala ve třech kategoriích – muži (3B), ženy (2B) a smíšený dorost (2B s přetlakovým ventilem). Soutěžní družstva mužů a žen potkaly během sezóny dvě noční soutěže, kde své síly porovnávaly na mužské dráze na 3B i ženy.

Celkové výsledky byly velmi napínavé a až poslední soutěž rozhodovala o vítězích ve všech třech kategoriích. Současně byl během této sezóny dvakrát posunut dosavadní rekord smíšeného dorostu. Nejdříve tento rekord vylepšil smíšený dorost SDH Kobylí s časem 16,40 s, následně na stejné soutěži pak rekord posunul smíšený dorost z SDH Jezeřany-Maršovice s časem 16,00 s. 

Konečné pořadí vítězných týmů bylo tedy následovné: 

Muži 
1. místo SDH Pasohlávky
2. místo SDH Svatobořice
3. místo SDH Kobylí A

Ženy
1. místo SDH Kobylí
2. místo SDH Tvrdonice

Smíšený dorost 
1. místo SDH Kobylí
2. místo SDH Jezeřany-Maršovice
3. místo SDH Hrubá Vrbka

Celkově bylo vyhlášeno 19 týmů, v součtu tří kategorií, které splnily podmínky pro zařazení do celkového hodnocení ligy. Slavnostní vyhlášení Břeclavské hasičské ligy proběhlo 5. listopadu v Kobylí, za přítomnosti soutěžících i našich hostů z okresu Břeclav.

Součástí soutěže, která probíhá v rámci celého ročníku je soutěž o nejvyrovnanější soustřik, týmy pro tuto soutěž sbírají body během celého ročníku a aby bylo toto hodnocení spravedlivé i pro týmy smíšeného dorostu, jsou noční soutěže z tohoto bodování vyřazeny (smíšený dorost nám noční soutěže neběhá). Vítězem nejvyrovnanějšího soustřiku se pro letošní rok stal smíšený dorost z SDH Jezeřany-Maršovice. 

Za uspořádání tohoto vyhlášení bych jménem Rady BHL ráda poděkovala pořadatelům a hostům, kteří nám pomohli předat ceny, diplomy, poháry a medaile, ale i samotným závodníkům. Současně bych ráda poděkovala našim sponzorům, bez kterých bychom se neobešli, a také okresu Břeclav, který s námi již dlouhodobě spolupracuje. Velké poděkování patří pak také rozhodčím, bez kterých bychom uplně závodit nemohli. Doufám, že se v podobném počtu týmů potkáme také v dalších ročnících Břeclavské hasičské ligy. 

Za BHL Lucie Stiburková

Setkání zasloužilých hasičů v Drnholci

Další akcí našeho aktivu bylo v sobotu 5. 11. 2022 podzimní setkání ZH a ZF v Drnholci. Tento aktiv byl pojat jako mezigenerační setkání hasičů. Účast byla téměř stoprocentní, 19 ZH a 1 ZF. Úvodní slovo a přivítání si vzal starosta SDH Drnholec, Alois Vozdecký. Pak už se své role ujal zástupce vedoucího aktivu bratr Matěj Machač, který přednesl zprávu o činnosti.

Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů z Moravské Nové Vsi. Na závěr vystoupení děti předaly ZH upomínkové předměty a dárek. Svou zdravici přednesl i starosta OSH Jaromír Mikuška. V diskusi vystoupil starosta SDH Drnholec a pohovořil o plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice. Další diskutující bratr ZH Zdeněk Pavliňák seznámil podrobně s průběhem ozdravného pobytu a vyzval ostatní ZH k účasti v plánovaném ozdravném pobytu příštího roku. Následovalo pohoštění a volná zábava.

Závěrem chci poděkovat jak SDH Drnholec za přípravu setkání, tak sborům z Lanžhotu a Velkých Němčic za dopravu ZH na toto setkání.

Vlastimil Čermák