Registrace sportovců

POZOR, POZOR, s novým rokem přišla nová povinnost pro sbory.

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS jako doposud!

Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu provést zápis údajů a jejich změn do Rejstříku.

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 let do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let.

Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

http://www.msmt.cz/sport-1/sport

https://rejstriksportu.msmt.cz/

Zasedání OORP

5. února 2020 se v hasičské zbrojnici ve Strachotíně konalo zasedání OORP. Na programu byla výtvarně-literární soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020, školení preventistů II. a III. stupně aj. Více informací následně naleznete v zápisu ze zasedání.

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá již 46. ročník literárně-výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti let v rámci školní i mimoškolní činnosti (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské organizace apod.).
Propozice ke stažení zde:

Zkoušky PREVENTISTA III

Rada prevence OSH Břeclav pořádá v neděli 1.3.2020 v 15 hod. zkoušky PREVENTISTA III.
Přihlášky můžete zasílat do 31.1.2020 na e-mail: prevence@oshbreclav.cz.
Příprava na zkoušky odbornosti PREVENTISTA III bude probíhat samostudiem testových otázek.
Místo bude upřesněno na základě počtu přihlášených.