Pozvánka na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav

Vážené sestry, vážení bratři, kolegyně, kolegové, přátelé,

ač již uplynulo skoro půl roku z nového volebního období, z důvodu, který zasáhl celou naši zemi, tedy COVID-19, se před pěti měsíci avizované Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav nemohlo konat.

Po uvolnění situace a jednání VV OSH Břeclavi bylo dohodnuto, ve spolupráci tentokrát s kolegy z SDH Bořetice o termínu a místě konání slavnostního Shromáždění sborů dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat za březnovou spolupráci s kolegy z SDH Starovičky.

Dovoluji si Vás proto, tento rok již podruhé, dle Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017 na základě čl. 63 jménem VV OSH Břeclav i jménem svým pozvat na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav, které se bude konat 30. srpna 2020 v 9.30 hod v Bořeticích.

Toto jednání je velmi důležité pro dalších chod Okresního sdružení hasičů Břeclav v letech 2020-2025, proto prosím vyšlete delegáty Vašeho sboru dle stanoveného klíče přijatého Shromážděním představitelů SDH okresu Břeclav dne 24. listopadu 2019 ve Velkých Pavlovicích.

Shromáždění delegátů VOLÍ a ODVOLÁVÁ:
• starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH
• předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady
• volí delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty Shromáždění delegátů OSH
• navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

Berte, prosím tedy, účast delegátů Vašeho sboru na uvedeném Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav jako povinnost. Děkuji.

Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády ČR, prosím o přítomnost v rouškách, pokud nedojde k termínu 30. srpna 2020 ke změně nařízení. Děkuji i za tuto Vaši vstřícnost v této pro nás všechny nezvyklé situaci.

Děkuji Vám také za čas, který věnujete nejen tomuto pozvání, které, věřím, rádi přijmete a pomůžete společně rozvíjet a zhodnocovat činnost dobrovolných hasičů okresu Břeclav i v dalších letech.

Přílohou přikládám pozvánku a mapku k místu konání Shromáždění, 691 08 Bořetice 39.

S pozdravem a přáním příjemných letních dní

Žárská Leona
starostka OSH Břeclav

Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny

Protože v zaměstnání může snadno dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo třeba služebním vozidle a často se jedná o škodu, kterou je zaměstnance povinen uhradit, je dobré být pro takové případy pojištěn. Proto HVP nabízí pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Sjednáno může být s platností na území České republiky nebo Evropy.

Více informací naleznete na webu HVP.

Poděkování těm, kteří darovali ochranu proti COVID-19 našim dobrovolným hasičům

V měsíci březnu 2020 nás všechny zastihla nečekaná a nezažitá situace, zapříčiněná virem COVID-19. Každý se snažil pomoci si a sobě blízkým, jak se dalo.

Pomocnou ruku pro naše dobrovolné hasiče mimo jiné podali i lidé ze skupiny na sociální síti Facebook, a to Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko – bojujeme proti koronaviru, kteří zareagovali jako první a dodali štíty již 9. dubna 2020.

Další pomoc poskytla firma Greiner Assistec, s.r.o. Slušovice také v podobě štítů a Y Soft Corporation, a.s., Brno v podobě štítů a respirátorů. Děkujeme tímto ještě jednou všem úžasným lidem z Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko – bojujeme proti koronaviru a Greiner Assistec, s.r.o. Slušovice a Y Soft Corporation, a.s., Brno za  vstřícný přístup a za dary, které věnovali dobrovolným hasičům okresu Břeclav.

Poděkování patří všem, kteří byť i jen gestem pomáhali a pomáhají. DĚKUJEME.

Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

Dražba roušek na dobročinné účely

Bratři, sestry, milí přátelé,
ve středu 29. dubna tragicky odešel jeden z našich bratrů-hasičů Martin Hnidák z Kobylí. Zůstaly po něm dvě malé děti a partnerka.
SDH Bořetice se rozhodlo, kromě zaslání částky na transparentní účet, oslovit širší veřejnost také dražbou originálně malovaných roušek od jedné z našich hasiček.
Aukce se týká dvou roušek (černé a bílé) s hasičským znakem a pomněnkami. Přihazovat můžete do komentářů na Facebooku SDH Bořetice, a to do neděle 31. května do 19. hodiny. Každá z roušek bude předána nejvyšší nabídce. Vzor komentáře: “bílá rouška, 200,-“

Výtěžek z aukce bude uložen na transparentní účet, kam můžete přispět jen tak…
Číslo účtu: 2701806663/2010

Děkujeme za sdílení a podporu výše uvedené myšlenky a nápadu, jak pomoci, kolegů z SDH Bořetice.

Rozvolnění opatření

Dnes 12. května na jednání vedení SH ČMS došlo k ROZVOLNĚNÍ opatření, které bylo vydáno v souvislosti s nouzovým stavem dne 29. 3. Termíny akcí, soutěží a záležitosti ohledně konání táborů, jsou stále v řešení.

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020, se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020.

Všechny uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů – podrobně v dokumentu.