Schválené dokumenty ze shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav

Shromáždění se uskutečnilo v neděli 26. listopadu 2023 v Poštorné.

Dokumenty

Školení vedoucích mládeže a plnění odznaku odbornosti Instruktor ve Velkých Pavlovicích

Ve dnech 18. a 19. 11. 2023 se konalo školení vedoucích mládeže a plnění odznaku odbornosti Instruktor.

Ve Velkých Pavlovicích se sešlo 55 vedoucích mládeže, kteří přijeli získat, obhájit nebo zvýšit svoji kvalifikaci Vedoucí mládeže III. nebo II. stupně. Pod taktovkou Odborné rady mládeže byl připraven zajímavý program, témata se týkala zejména výchovy mládeže, ale i vedoucích např. Stejnokrojový předpis, dotace, BOZP, první pomoc atd.

Proběhla i praktická výuka Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. V neděli bylo školení zakončeno praktickou, ústní a písemnou zkouškou.

Odznak odbornosti Instruktor splnilo 8 zájemců, závěrečnou zkoušku složilo 26 nových vedoucích, 5 vedoucích
zvýšilo svoji kvalifikaci na II. stupeň a 21 vedoucích obhájilo svoji kvalifikaci.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho krásného, při výchově našich mladých hasičů
Za OORM Iva Podlahová

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 31. 10. 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 31. října 2023 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Zhodnocení soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
3. Průběžná zpráva o činnosti OORM
4. Průběžná zpráva o činnosti OORP
5. Průběžná zpráva o činnosti OORR
6. Průběžná zpráva o činnosti AZH
7. Průběžná zpráva o činnosti OORHiM
8. Ocenění SH ČMS
9. Příprava Shromáždění představitelů SDH
10. Diskuze
11. Závěr

PŘIPOMÍNÁME, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 26. listopadu od 9.30 hodin v Kulturním domě, Hraniční 386/34, 691 41 Břeclav – Poštorná. Prosíme o zajištění účasti zástupce Vašeho SDH. Slavnostní uniformy nechejte odpočívat doma.

Do 15. prosince 2023 nezapomeňte dle Metodického pokynu č. 2_2020 zaslat přihlášení a odhlášení členů SH ČMS. Dle stavu členské základny k 31.12.2023 vám budou zaslány faktury za platbu členských příspěvků (2 Kč/člen).

Pokud máte zájem o účast člena VV OSH Břeclav na vaší Valné hromadě, napište termín a místo konání.

Okresní kolo hry Plamen v závodu hasičské všestrannosti a brannost

V sobotu 14. 10. 2023 se konalo v Moravské Nové Vsi okresní kolo hry Plamen v závodu hasičské všestrannosti a brannosti. Za krásného slunečného podzimního dne se utkali mladí hasiči z 9 sborů OSH Břeclav.

Účast:

kategorie Přípravka – 3 hlídky
kategorie Mladší žáci – 5 hlídek
kategorie Starší žáci – 10 lídek
kategorie Smíšený dorost – 1 hlídka

Výsledky kategorie Přípravka:

1. místo Moravská Nová Ves A
2. místo Poštorná
3. místo Moravská Nová Ves B

Výsledky kategorie Mladší žáci:

1. místo Velké Bílovice – postup na krajské kolo
2. místo Drnholec – postup na krajské kolo
3. místo Novosedly – postup na krajské kolo
4. místo Moravská Nová Ves
5. místo Poštorná

Výsledky kategorie Starší žáci:

1. místo Novosedly A – postup na krajské kolo
2. místo Moravská Nová Ves B – postup na krajské kolo
3. místo Kobylí – postup na krajské kolo
4. místo Novosedly B
5. místo Brumovice
6. místo Tvrdonice
7. místo Poštorná
8. místo Velké Bílovice
9. místo Bořetice
10. místo Moravská Nová Ves B

Výsledky kategorie Smíšený dorost:

1. místo Novosedly – postup na krajské kolo

Děkuji všem vedoucím za práci věnovanou mladým hasičům, tak aby zvládli všichni bravurně tento nový závod.

Gratuluji vítězům a přeji mnoho hasičského štěstí na krajském kole, které se koná 4. 11. 2023 ve Vracově (okres Hodonín).

Poděkování patří i SDH Moravská Nová Ves a všem rozhodčím.

Video si můžete prohlédnout ZDE.

Za OORM Iva Podlahová