Dražba roušek na dobročinné účely

Bratři, sestry, milí přátelé,
ve středu 29. dubna tragicky odešel jeden z našich bratrů-hasičů Martin Hnidák z Kobylí. Zůstaly po něm dvě malé děti a partnerka.
SDH Bořetice se rozhodlo, kromě zaslání částky na transparentní účet, oslovit širší veřejnost také dražbou originálně malovaných roušek od jedné z našich hasiček.
Aukce se týká dvou roušek (černé a bílé) s hasičským znakem a pomněnkami. Přihazovat můžete do komentářů na Facebooku SDH Bořetice, a to do neděle 31. května do 19. hodiny. Každá z roušek bude předána nejvyšší nabídce. Vzor komentáře: “bílá rouška, 200,-“

Výtěžek z aukce bude uložen na transparentní účet, kam můžete přispět jen tak…
Číslo účtu: 2701806663/2010

Děkujeme za sdílení a podporu výše uvedené myšlenky a nápadu, jak pomoci, kolegů z SDH Bořetice.

Rozvolnění opatření

Dnes 12. května na jednání vedení SH ČMS došlo k ROZVOLNĚNÍ opatření, které bylo vydáno v souvislosti s nouzovým stavem dne 29. 3. Termíny akcí, soutěží a záležitosti ohledně konání táborů, jsou stále v řešení.

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020, se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020.

Všechny uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů – podrobně v dokumentu.

Aktuální znění mimořádných opatření Vlády ČR – co je povoleno od 11. května 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální znění mimořádných opatřeních Vlády ČR – co je povoleno od 11. 5. 2020, přesný popis Ministerstva zdravotnictví a výkladové stanovisko NSA (Národní sportovní agentury).
Všechny potřebné informace naleznete v přiložených dokumentech.  

VÝKLADOVÉ STANOVISKO NSA – KE STAŽENÍ
POVOLENÍ AKTIVIT OD 11. 5. MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – KE STAŽENÍ

Zdroj: web Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz)