Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny

Protože v zaměstnání může snadno dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo třeba služebním vozidle a často se jedná o škodu, kterou je zaměstnance povinen uhradit, je dobré být pro takové případy pojištěn. Proto HVP nabízí pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Sjednáno může být s platností na území České republiky nebo Evropy.

Více informací naleznete na webu HVP.

Poděkování těm, kteří darovali ochranu proti COVID-19 našim dobrovolným hasičům

V měsíci březnu 2020 nás všechny zastihla nečekaná a nezažitá situace, zapříčiněná virem COVID-19. Každý se snažil pomoci si a sobě blízkým, jak se dalo.

Pomocnou ruku pro naše dobrovolné hasiče mimo jiné podali i lidé ze skupiny na sociální síti Facebook, a to Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko – bojujeme proti koronaviru, kteří zareagovali jako první a dodali štíty již 9. dubna 2020.

Další pomoc poskytla firma Greiner Assistec, s.r.o. Slušovice také v podobě štítů a Y Soft Corporation, a.s., Brno v podobě štítů a respirátorů. Děkujeme tímto ještě jednou všem úžasným lidem z Kyjovsko, Breclavsko a Hodoninsko – bojujeme proti koronaviru a Greiner Assistec, s.r.o. Slušovice a Y Soft Corporation, a.s., Brno za  vstřícný přístup a za dary, které věnovali dobrovolným hasičům okresu Břeclav.

Poděkování patří všem, kteří byť i jen gestem pomáhali a pomáhají. DĚKUJEME.

Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

Dražba roušek na dobročinné účely

Bratři, sestry, milí přátelé,
ve středu 29. dubna tragicky odešel jeden z našich bratrů-hasičů Martin Hnidák z Kobylí. Zůstaly po něm dvě malé děti a partnerka.
SDH Bořetice se rozhodlo, kromě zaslání částky na transparentní účet, oslovit širší veřejnost také dražbou originálně malovaných roušek od jedné z našich hasiček.
Aukce se týká dvou roušek (černé a bílé) s hasičským znakem a pomněnkami. Přihazovat můžete do komentářů na Facebooku SDH Bořetice, a to do neděle 31. května do 19. hodiny. Každá z roušek bude předána nejvyšší nabídce. Vzor komentáře: “bílá rouška, 200,-“

Výtěžek z aukce bude uložen na transparentní účet, kam můžete přispět jen tak…
Číslo účtu: 2701806663/2010

Děkujeme za sdílení a podporu výše uvedené myšlenky a nápadu, jak pomoci, kolegů z SDH Bořetice.

Rozvolnění opatření

Dnes 12. května na jednání vedení SH ČMS došlo k ROZVOLNĚNÍ opatření, které bylo vydáno v souvislosti s nouzovým stavem dne 29. 3. Termíny akcí, soutěží a záležitosti ohledně konání táborů, jsou stále v řešení.

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020, se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020.

Všechny uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů – podrobně v dokumentu.

Aktuální znění mimořádných opatření Vlády ČR – co je povoleno od 11. května 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální znění mimořádných opatřeních Vlády ČR – co je povoleno od 11. 5. 2020, přesný popis Ministerstva zdravotnictví a výkladové stanovisko NSA (Národní sportovní agentury).
Všechny potřebné informace naleznete v přiložených dokumentech.  

VÝKLADOVÉ STANOVISKO NSA – KE STAŽENÍ
POVOLENÍ AKTIVIT OD 11. 5. MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – KE STAŽENÍ

Zdroj: web Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (www.dh.cz)