Setkání zasloužilých hasičů v Drnholci

Další akcí našeho aktivu bylo v sobotu 5. 11. 2022 podzimní setkání ZH a ZF v Drnholci. Tento aktiv byl pojat jako mezigenerační setkání hasičů. Účast byla téměř stoprocentní, 19 ZH a 1 ZF. Úvodní slovo a přivítání si vzal starosta SDH Drnholec, Alois Vozdecký. Pak už se své role ujal zástupce vedoucího aktivu bratr Matěj Machač, který přednesl zprávu o činnosti.

Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů z Moravské Nové Vsi. Na závěr vystoupení děti předaly ZH upomínkové předměty a dárek. Svou zdravici přednesl i starosta OSH Jaromír Mikuška. V diskusi vystoupil starosta SDH Drnholec a pohovořil o plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice. Další diskutující bratr ZH Zdeněk Pavliňák seznámil podrobně s průběhem ozdravného pobytu a vyzval ostatní ZH k účasti v plánovaném ozdravném pobytu příštího roku. Následovalo pohoštění a volná zábava.

Závěrem chci poděkovat jak SDH Drnholec za přípravu setkání, tak sborům z Lanžhotu a Velkých Němčic za dopravu ZH na toto setkání.

Vlastimil Čermák


Ozdravný pobyt v Jánských Koupelích

Letošního roku se pořádal ozdravný pobyt, pro zasloužilé hasiče a zasloužilé funkcionáře, v ústřední hasičské škole Jánské Koupele ve dnech 22.–27. srpna 2022. Účast hasičů a jejich protějšků byla 41 z JM kraje, z toho 13 z okresu Břeclav. Počasí nám letos přálo, až na velké ranní rosy. Je vidět, že populace zasloužilých hasičů stárne, protože delší vycházky si dovolilo jen několik mladších bratrů.

Zato se uspořádaly soutěže vědomostní a branné. Jeden vědomostní kvíz vedl vedoucí aktivu Brno-město a druhý vedoucí aktivu Břeclav. Z branných her to byla střelba z laserové pušky. Vítězkou se stala Věrka Žáková a druhá byla Maruška Tomanová, obě z SDH Horní Bojanovice. Vydařil se i společenský večer, kde nám k tanci a k poslechu vyhrávalo duo z Lešova.

Zajímavý byl zájezd do Slezského muzea v Opavě.  Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka větrného mlýna. V naších podmínkách se jedná o mlýn postavený na kopci, ale v této lokalitě je jen zvlněný terén, a aby bylo dosaženo potřebné síly na roztočení větrného kola, je toto kolo natáčeno koňským potahem proti větru. To znamená, že celý mlýn je uložen na dřevěném ložisku, které umožňuje jeho otáčení.

Týden uběhl jak voda a byla neděle, my jsme se rozloučili a ubírali se k domovu. Je třeba poděkovat vedoucímu krajského aktivu za perfektní organizování pobytu, bratru Rudovi Součkovi.

Vlastimil Čermák

Zápis z jednání VV OSH ze dne 1. listopadu 2022

Jednání se uskutečnilo v úterý 1. listopadu 2022 v Perné.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
4. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
5. Záslužná medaile OSH Břeclav
6. Příprava Shromáždění představitelů SDH
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva o činnosti BHL
9. Zpráva o činnosti AZH
10. Okrsky OSH Břeclav
11. Diskuze
12. Závěr

Shromáždění představitelů SDH

Neděle 27. listopadu v Šitbořicích

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kalendář soutěží na rok 2023
4. Kalendář úkolů na rok 2023
5. Plán práce na rok 2023
6. Schválení inventarizační komise
7. Rezignace na funkci předsedy OKRR
8. Informace k organizaci a průběhu valných hromad 2022/23
9. Metodický pokyn SH ČMS jednoduchého účetnictví SDH a informace o datových schránkách
10. Navýšení odvodu členských příspěvků na SH ČMS
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr