Pozvánka na školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže

…a to POUZE pro NOVÉ vedoucí, rozhodčí či zvýšení kvalifikace instruktor,

které se uskuteční od soboty 2. 4. do neděle 3. 4. 2022 ve Velkých Pavlovicích v prostorách ubytovny TJ Slavoj. Školení je s možností přespání. !!!Kapacita omezena!!!

Začátek školení je v sobotu 9:00 hodin a předpokládané ukončení školení je v neděli v 15:00 hodin.

Letošní školení je určeno POUZE pro NOVÉ vedoucí, rozhodčí či zvýšení kvalifikace instruktor (věková hranice pro zvýšení je stanovena od 17 let), a jsou na to určeny oba dva dny tj. 2. 4. – 3. 4. 2022.

Podmínkou získání kvalifikace je:
– znalost směrnic Plamen a dorost (opravdu je nutné je alespoň přečíst!!!!)
– znalost směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů
– vykonání zkoušky písemnou, ústní a praktickou formou

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte Směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, publikaci odznaky odborností, Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby.

Stravu (oběd, pitný režim) a ubytování hradí OSH Břeclav.

Cestovné a účastnický poplatek 350 Kč hradí vysílající sbor.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě při prezenci.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na email iva.podlahova@seznam.cz nejpozději do 30. března 2022, po tomto datu nemůžeme zajistit stravu ani ubytování!

Moravská Nová Ves dne 18. 3. 2022
Iva Podlahová
vedoucí OORM

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. 3. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 4. března 2022 v Bořeticích.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2021
3. Rozpočet OSH na rok 2022
4. Zpráva o činnosti OORR
5. Zpráva o činnosti BHL
6. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
7. Jmenování likvidátora SDH Nový Přerov
8. Jmenování likvidátora SDH Stará Břeclav
9. Příprava shromáždění představitelů sborů
10. Diskuze
11. Závěr