Organizační zabezpečení OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN OKRESNÍHO KOLA DOROSTU V PS 2020/2021

Pořadatel: OSH Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže

Termín konání: 29. 5. 2021 (náhradní termín 5. 6. 2021)

Místo konání: Drnholec Starátko

Účast:   

  • družstva mladých hasičů kategorie mladší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva mladých hasičů kategorie starší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva dorostu + 1 vedoucí a 1 řidič
  • jednotlivci dorostu + vedoucí

Časový harmonogram:

8:30–16:00

časový harmonogram příjezdu družstev bude rozeslán každému jednotlivému SDH.

Strava: nebude poskytována

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže:

REZIGNACE NA FUNKCI STAROSTY OSH Břeclav

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,

po dvaceti letech, kdy jsem pomalu víkend co víkend trávila pár hodin s vámi na schůzích, či více než pár hodin na sportovních i kulturních akcích, přesto a právě proto jsem se na základě mých dlouhodobých (přes půl roku trvajících) zdravotních obtížích rozhodla REZIGNOVAT na funkci starostky OSH Břeclav v nejbližším možném termínu.

Můj zdravotní stav mi i přes veškerou snahu znemožňuje fungovat plnohodnotně, jak si funkce starostky zasluhuje. Z výše uvedeného důvodu, abych již více svou nízkou činností nebránila rozvoji našeho sdružení, ukončím svou činnost po předání veškeré agendy náměstkyni, sestře Ivě Podlahové (SDH Moravská Nová Ves), nejpozději do 31. května 2021. Současně tímto pověřuji vedením OSH Břeclav výše uvedenou náměstkyni Ivu Podlahovou, ve spolupráci s VV OSH Břeclav do doby, než proběhne shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav, kdy bude zvolen nový starosta OSH Břeclav.

Děkuji za čas, který jsem s vámi mohla strávit. Snad vzpomínka na 13. leden 2020 mě přiměla přehodnotit můj vztah k dobrovolným hasičům a k mému zdraví. Ještě jednou Vám děkuji za spoustu úžasných chvil a přeji vám spokojenost ve vašich sborech, doma i v práci.

S pozdravem a přáním pohodových dní

Žárská Leona

Hodnocení POODM 2021

V neděli 18.4.2021 proběhlo okresní vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Komise složená ze členů rady prevence měla opravdu z čeho vybírat, neboť i přes zavřené školy a kroužky se sešlo mnoho krásných prací. Vybrané práce poputují do krajského kola a výsledky okresního kola budou zveřejněny během měsíce května.