Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 995 a č. 996 o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020.

Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici.

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ DO 11. ŘÍJNA

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ OD 12. ŘÍJNA

Zahájení hry Plamen a dorostu 10. 10. 2020 ZRUŠENO a PŘESUNUTO

Vzhledem k novým nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu OSH Břeclav ruší konání podzimního kola hry Plamen a dorostu v termínu 10. 10 2020 ve Velkých Němčicích. Pokud to okolnosti dovolí, bude ZPV vyhlášeno v náhradním termínu, pravděpodobně na jaře roku 2021. Včas budete informováni.

Na přípravě školení vedoucích a instruktorů pokračujeme. V případě změn z důvodu nových nařízení vás budeme včas informovat.

Výsledky soutěže POODM 2020

OORP Břeclav vyhodnotila 9.8.2020 okresní kolo POODM 2020. Z každé kategorie byla vybrána 3 díla, která postupují do kola krajského. Vzhledem k nepříznivé situaci s Covid-19 se slavnostní vyhlašování výsledků neuskuteční a ceny budou výhercům rozvezeny členy rady prevence. Výsledky i výherní obrázky naleznete níže. O výsledcích budou všichni účastníci soutěže informování také e-mailem během měsíce září.