Slavnostní vyhlášení výsledků POODM 23

25. května se v kulturním sále v Bořeticích uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Výhercům byly předány věcné ceny. Odpolední program zpestřili několika krásnými vystoupeními žáci ze ZŠ Bořetice. Výhercům ještě jednou gratulujeme. Kompletní výsledky okresního kola a přehled výtvarných prací naleznete v odkazu níže.

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. 5. 2023

Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 4. května 2023 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav
3. Schválení organizačního zabezpečení okresního kola v požárním sportu
4. Ocenění SH ČMS
5. Průběžná zpráva o činnosti OORM
6. Průběžná zpráva o činnosti OORP
7. Průběžná zpráva o činnosti OORR
8. Průběžná zpráva o činnosti OORHiM
9. Průběžná zpráva o činnosti AZH
10. Průběžná zpráva o činnosti BHL
11. Akcie HVP a.s.
12. Délka aktuálního funkčního období
13. Novela stanov SH ČMS
14. Informace ze shromáždění starostů OSH
15. Informace ze shromáždění představitelů OSH JmK
16. Diskuze
17. Závěr

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 9. 3. 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 9. března 2023 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a účetnictví OSH za rok 2022
4. Okresní kontrolní a revizní rada
5. Účtování a platby v roce 2023
6. Rozpočet OSH na rok 2023
7. Statut Záslužné medaile OSH Břeclav
8. Schválení organizačních zabezpečení okresních kol HRY PLAMEN a DOROSTU
9. Schválení organizačního zabezpečení plnění odznaků odborností
10. Okrsky OSH Břeclav
11. Ocenění členů SH ČMS
12. Příprava shromáždění představitelů sborů
13. Diskuze
14. Závěr

Schválené dokumenty ze shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav

Shromáždění se uskutečnilo v neděli 26. března 2023 v Poštorné.

Děkuji všem zúčastněným sborům a vyjadřuji naději, že příště snad přijedou i zástupci sborů, které na shromáždění dnes chyběly (SDH Bořetice, SDH Březí, SDH Bulhary, SDH Hrušky, SDH Ivaň, SDH klobouky u Brna, SDH Krumvíř, SDH Moravský Žižkov, SDH Němčičky, SDH Pohořelice, SDH Starovice, SDH Vrbice).

Zápis z jednání VV OSH ze dne 7. února 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 7. února 2023 v Břeclavi.

Program:

 1. Zahájení
 2. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2022
 3. Rozpočet OSH na rok 2023
 4. Navýšení příspěvku na konání krajského AZH
 5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2022
 6. Okrsky OSH Břeclav
 7. Školení rozhodčích PS
 8. Okresní odborná rada historie a muzejnictví
 9. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 10. Statut Záslužné medaile OSH Břeclav
 11. Centrální evidence SH ČMS
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Diskuze
 14. Závěr