Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 11. 4. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 11. dubna 2022 v Poštorné.

Program:
1. Zahájení
2. Nájemní smlouva na kancelář OSH
3. Metodika objednávek OSH
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů
5. Zpráva o činnosti OORM
6. Zpráva o činnosti OORP
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva AZH
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Informace ze shromáždění starostů OSH
11. Diskuze
12. Závěr

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 4. 3. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 4. března 2022 v Bořeticích.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2021
3. Rozpočet OSH na rok 2022
4. Zpráva o činnosti OORR
5. Zpráva o činnosti BHL
6. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
7. Jmenování likvidátora SDH Nový Přerov
8. Jmenování likvidátora SDH Stará Břeclav
9. Příprava shromáždění představitelů sborů
10. Diskuze
11. Závěr

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 31. ledna 2022

Jednání se uskutečnilo v pondělí 31. ledna 2022 v Kobylí.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Jmenování náměstka zastupujícího starostu
 4. Volba vedoucího OORR
 5. Úřední doba kanceláře OSH
 6. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 7. Výročí členů SH ČMS
 8. Kupní smlouva s MNV na pořízení PS12
 9. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2021
 10. Rozpočet OSH na rok 2022
 11. Přístupy do centrální evidence pro vedoucí družstev MH
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Rozdělení kompetencí ve VV OSH
 14. Diskuze
 15. Závěr