REZIGNACE NA FUNKCI STAROSTY OSH Břeclav

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,

po dvaceti letech, kdy jsem pomalu víkend co víkend trávila pár hodin s vámi na schůzích, či více než pár hodin na sportovních i kulturních akcích, přesto a právě proto jsem se na základě mých dlouhodobých (přes půl roku trvajících) zdravotních obtížích rozhodla REZIGNOVAT na funkci starostky OSH Břeclav v nejbližším možném termínu.

Můj zdravotní stav mi i přes veškerou snahu znemožňuje fungovat plnohodnotně, jak si funkce starostky zasluhuje. Z výše uvedeného důvodu, abych již více svou nízkou činností nebránila rozvoji našeho sdružení, ukončím svou činnost po předání veškeré agendy náměstkyni, sestře Ivě Podlahové (SDH Moravská Nová Ves), nejpozději do 31. května 2021. Současně tímto pověřuji vedením OSH Břeclav výše uvedenou náměstkyni Ivu Podlahovou, ve spolupráci s VV OSH Břeclav do doby, než proběhne shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav, kdy bude zvolen nový starosta OSH Břeclav.

Děkuji za čas, který jsem s vámi mohla strávit. Snad vzpomínka na 13. leden 2020 mě přiměla přehodnotit můj vztah k dobrovolným hasičům a k mému zdraví. Ještě jednou Vám děkuji za spoustu úžasných chvil a přeji vám spokojenost ve vašich sborech, doma i v práci.

S pozdravem a přáním pohodových dní

Žárská Leona

Hodnocení POODM 2021

V neděli 18.4.2021 proběhlo okresní vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021. Komise složená ze členů rady prevence měla opravdu z čeho vybírat, neboť i přes zavřené školy a kroužky se sešlo mnoho krásných prací. Vybrané práce poputují do krajského kola a výsledky okresního kola budou zveřejněny během měsíce května.

POODM 2021

Všichni vnímáme současnou nelehkou situaci. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem “Průvodní list POODM 2021”. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR. Obrázek a dokument “Průvodní list POODM 2021” pojmenuje svým jménem a kategorií. Takto vyplněné dokumenty zašlete na
starosta@oshbreclav.cz nebo na prevence@oshbreclav.cz

Podrobné propozice s termíny odevzdání, průvodní list a další důležité informace viz níže ke stažení: