POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2023

A máme tu další ročník výtvarné, literární a digitální soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Níže naleznete ke stažení organizační zabezpečení soutěže, průvodní list a hodnotící tabulku pro základní kolo. Okresní odborná rada prevence Břeclav vytvořila prezentaci pro ty, kteří v pravidlech trošku tápou. Prezentace je níže také ke stažení a jsou v ní jasně a stručně shrnuta pravidla a stěžejní informace k soutěži. Termín odevzdání prací na OSH BŘECLAV je 12. března 2023.

Zápis z jednání VV OSH ze dne 1. listopadu 2022

Jednání se uskutečnilo v úterý 1. listopadu 2022 v Perné.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
4. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
5. Záslužná medaile OSH Břeclav
6. Příprava Shromáždění představitelů SDH
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva o činnosti BHL
9. Zpráva o činnosti AZH
10. Okrsky OSH Břeclav
11. Diskuze
12. Závěr