Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 7. 9. 2022

Jednání se uskutečnilo ve středu 7. září 2022 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Příprava Shromáždění představitelů SDH
4. Schválení poskytnutí dotace na volnočasové aktivity
5. Organizace soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
6. Metodický pokyn č. 2/2020 k registraci nového/odhlášení stávajícího člena SH ČMS
7. Zhodnocení krajského kola v požárním sportu
8. Zpráva o činnosti OORP
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Zpráva o činnosti AZH
11. Plnění rozpočtu OSH k 31. 8. 2022
12. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
13. Zpráva o činnosti OORM
14. Diskuze
15. Závěr

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 22. 6. 2022

Jednání se uskutečnilo ve středu 22. června 2022 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o provedené kontrole z SH ČMS
4. Zhodnocení okresního kola HRY PLAMEN
5. Zhodnocení krajského kola HRY PLAMEN
6. Zhodnocení okresního kola v PS
7. Zhodnocení vyhlášení POODM 2022
8. Zpráva o činnosti ZH
9. Plnění rozpočtu OSH k 20.6.2022
10. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
11. Zpráva ze shromáždění představitelů OSH JmK
12. Diskuze
13. Závěr

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022

V měsíci březnu provedli členové OORP Břeclav vyhodnocení okresního kola soutěže POODM 2022. Sešlo se přes 250 krásných děl. Z každé kategorie byla vybrána 3 nejlepší díla, která postoupila do kola krajského. Krajské vyhodnocení se uskutečnilo v měsíci dubnu a výherní díla z každé kategorie postoupila do republikového kola. V krajském kole získal okres Břeclav celkem 11 krásných umístění a i v republikovém kole se zadařilo, neboť 2. místo získal Jakub Létal (ZŠ Herbenova, Břeclav). Ceny byly výhercům předány v rámci slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo 26. května 2022 v kulturním sále obce Strachotín. Výsledky naleznete níže, včetně přehledu výherních obrázků z okresního i krajského kola. Výhercům velmi gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 11. 4. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 11. dubna 2022 v Poštorné.

Program:
1. Zahájení
2. Nájemní smlouva na kancelář OSH
3. Metodika objednávek OSH
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů
5. Zpráva o činnosti OORM
6. Zpráva o činnosti OORP
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva AZH
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Informace ze shromáždění starostů OSH
11. Diskuze
12. Závěr