Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

V měsíci dubna provedli členové OORP Břeclav vyhodnocení okresního kola soutěže POODM 2021. Z každé kategorie vybrali 3 nejlepší díla, která postoupila na kraj. Krajské vyhodnocení se uskutečnilo v měsíci květnu a výherní díla z každé kategorie postoupila do republikového kola. V krajském kole získal okres Břeclav celkem 12 krásných umístění a i v republikovém kole se zadařilo, neboť 3. místo získal Jan Šperl (ZŠ Herbenova, Břeclav) a 2. místo Jana Baránková (ZŠ Kpt. Nálepky, Břeclav). Ceny budou výhercům, tak jako v loňském roce, rozvezeny členy rady prevence. Kompletní výsledky naleznete níže, včetně přehledu výherních obrázků z okresního kola. Výhercům velmi gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

REZIGNACE NA FUNKCI STAROSTY OSH Břeclav

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,

po dvaceti letech, kdy jsem pomalu víkend co víkend trávila pár hodin s vámi na schůzích, či více než pár hodin na sportovních i kulturních akcích, přesto a právě proto jsem se na základě mých dlouhodobých (přes půl roku trvajících) zdravotních obtížích rozhodla REZIGNOVAT na funkci starostky OSH Břeclav v nejbližším možném termínu.

Můj zdravotní stav mi i přes veškerou snahu znemožňuje fungovat plnohodnotně, jak si funkce starostky zasluhuje. Z výše uvedeného důvodu, abych již více svou nízkou činností nebránila rozvoji našeho sdružení, ukončím svou činnost po předání veškeré agendy náměstkyni, sestře Ivě Podlahové (SDH Moravská Nová Ves), nejpozději do 31. května 2021. Současně tímto pověřuji vedením OSH Břeclav výše uvedenou náměstkyni Ivu Podlahovou, ve spolupráci s VV OSH Břeclav do doby, než proběhne shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav, kdy bude zvolen nový starosta OSH Břeclav.

Děkuji za čas, který jsem s vámi mohla strávit. Snad vzpomínka na 13. leden 2020 mě přiměla přehodnotit můj vztah k dobrovolným hasičům a k mému zdraví. Ještě jednou Vám děkuji za spoustu úžasných chvil a přeji vám spokojenost ve vašich sborech, doma i v práci.

S pozdravem a přáním pohodových dní

Žárská Leona