I. zasedání OORP

V úterý 10. listopadu se uskutečnilo I. zasedání OORP Břeclav. Přes veškerá omezení spojená s Covid-19 rada prevence funguje na plné obrátky a to díky moderním technologiím. Zasedání rady proběhlo online a k řešení byla celá řada bodů, např. plán práce na rok 2021, Požární ochrana očima dětí a mládeže, vzdělávací prezentace spojené s požární ochranou, aj. Zápis z jednání bude opět uveřejněn na webových stránkách OSH Břeclav.

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 995 a č. 996 o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020.

Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici.

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ DO 11. ŘÍJNA

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ OD 12. ŘÍJNA