Zápis z jednání VV OSH ze dne 7. února 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 7. února 2023 v Břeclavi.

Program:

 1. Zahájení
 2. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2022
 3. Rozpočet OSH na rok 2023
 4. Navýšení příspěvku na konání krajského AZH
 5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2022
 6. Okrsky OSH Břeclav
 7. Školení rozhodčích PS
 8. Okresní odborná rada historie a muzejnictví
 9. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 10. Statut Záslužné medaile OSH Břeclav
 11. Centrální evidence SH ČMS
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Diskuze
 14. Závěr

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2023

A máme tu další ročník výtvarné, literární a digitální soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Níže naleznete ke stažení organizační zabezpečení soutěže, průvodní list a hodnotící tabulku pro základní kolo. Okresní odborná rada prevence Břeclav vytvořila prezentaci pro ty, kteří v pravidlech trošku tápou. Prezentace je níže také ke stažení a jsou v ní jasně a stručně shrnuta pravidla a stěžejní informace k soutěži. Termín odevzdání prací na OSH BŘECLAV je 12. března 2023.