Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 9. 4. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 9. dubna 2024 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav
4. Organizační zabezpečení okresních kol HRY PLAMEN a DOROSTU
5. Organizační zabezpečení okresního kola v požárním sportu
6. Shromáždění představitelů OSH JmK
7. Školení funkcionářů SDH
8. Údržba PPS12
9. Ocenění SH ČMS
10. Diskuze
11. Závěr