OSH Břeclav

Vítejte na stránkách Okresního sdružení hasičů Břeclav.
Okresní sdružení hasičů Břeclav eviduje v současné době 48 Sborů dobrovolných hasičů, rozdělených do pěti okrsků. Členská základna čítá kolem dvou tisíc členů.

Hlavním posláním dobrovolného hasiče. a tedy i SDH, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, je pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou na mnoha místech jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je i provozování požárního sportu.

Cílem těchto stránek je informovat nejen členskou základnu, ale i širokou veřejnost o činnosti Výkonného výboru OSH Břeclav a všech jeho pomocných orgánů, kterými jsou Okresní odborná rada velitelů, Okresní odborná rada mládeže a rada Břeclavské hasičské ligy i Aktiv Zasloužilých hasičů a zasloužilých funkcionářů.