Ze shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav

V Pasohlávkách na shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav proběhla v neděli 21. listopadu dovolba starosty OSH a náměstka starosty OSH.

Starostou OSH byl zvolen Jaromír Mikuška (SDH Novosedly), náměstkyní starosty OSH zvolena Martina Holkovičová (SDH Velké Bílovice). Gratulujeme.

Pozvánka na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav

Vážené sestry, vážení bratři, kolegyně, kolegové, přátelé,

ač již uplynulo skoro půl roku z nového volebního období, z důvodu, který zasáhl celou naši zemi, tedy COVID-19, se před pěti měsíci avizované Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav nemohlo konat.

Po uvolnění situace a jednání VV OSH Břeclavi bylo dohodnuto, ve spolupráci tentokrát s kolegy z SDH Bořetice o termínu a místě konání slavnostního Shromáždění sborů dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat za březnovou spolupráci s kolegy z SDH Starovičky.

Dovoluji si Vás proto, tento rok již podruhé, dle Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017 na základě čl. 63 jménem VV OSH Břeclav i jménem svým pozvat na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav, které se bude konat 30. srpna 2020 v 9.30 hod v Bořeticích.

Toto jednání je velmi důležité pro dalších chod Okresního sdružení hasičů Břeclav v letech 2020-2025, proto prosím vyšlete delegáty Vašeho sboru dle stanoveného klíče přijatého Shromážděním představitelů SDH okresu Břeclav dne 24. listopadu 2019 ve Velkých Pavlovicích.

Shromáždění delegátů VOLÍ a ODVOLÁVÁ:
• starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH
• předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady
• volí delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty Shromáždění delegátů OSH
• navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

Berte, prosím tedy, účast delegátů Vašeho sboru na uvedeném Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav jako povinnost. Děkuji.

Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády ČR, prosím o přítomnost v rouškách, pokud nedojde k termínu 30. srpna 2020 ke změně nařízení. Děkuji i za tuto Vaši vstřícnost v této pro nás všechny nezvyklé situaci.

Děkuji Vám také za čas, který věnujete nejen tomuto pozvání, které, věřím, rádi přijmete a pomůžete společně rozvíjet a zhodnocovat činnost dobrovolných hasičů okresu Břeclav i v dalších letech.

Přílohou přikládám pozvánku a mapku k místu konání Shromáždění, 691 08 Bořetice 39.

S pozdravem a přáním příjemných letních dní

Žárská Leona
starostka OSH Břeclav