Zápis z jednání VV OSH ze dne 7. února 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 7. února 2023 v Břeclavi.

Program:

 1. Zahájení
 2. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2022
 3. Rozpočet OSH na rok 2023
 4. Navýšení příspěvku na konání krajského AZH
 5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2022
 6. Okrsky OSH Břeclav
 7. Školení rozhodčích PS
 8. Okresní odborná rada historie a muzejnictví
 9. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 10. Statut Záslužné medaile OSH Břeclav
 11. Centrální evidence SH ČMS
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ze 17. ročníku Břeclavské hasičské ligy

Letos proběhnul již 17. ročník Břeclavské hasičské ligy, který čítal rekordních 11 kol. Seriál začínal v květnu a ukončen byl víkendovým soutěžním dvojkolem na začátku srpna. Mezi organizátory se objevily SDH Dubňany, Jezeřany-Maršovice, Pasohlávky, Tvrdonice, Moutnice, Lanžhot, Velké Pavlovice, Kobylí, Prušánky, Poštorná a Hovorany. Tímto bychom jim rádi poděkovali za již dlouho letou spolupráci s naší ligou. 

V roce 2019 jsme zařadili do soutěžení i kategorii smíšeného dorostu a nebylo tomu jinak ani letos. Liga tedy probíhala ve třech kategoriích – muži (3B), ženy (2B) a smíšený dorost (2B s přetlakovým ventilem). Soutěžní družstva mužů a žen potkaly během sezóny dvě noční soutěže, kde své síly porovnávaly na mužské dráze na 3B i ženy.

Celkové výsledky byly velmi napínavé a až poslední soutěž rozhodovala o vítězích ve všech třech kategoriích. Současně byl během této sezóny dvakrát posunut dosavadní rekord smíšeného dorostu. Nejdříve tento rekord vylepšil smíšený dorost SDH Kobylí s časem 16,40 s, následně na stejné soutěži pak rekord posunul smíšený dorost z SDH Jezeřany-Maršovice s časem 16,00 s. 

Konečné pořadí vítězných týmů bylo tedy následovné: 

Muži 
1. místo SDH Pasohlávky
2. místo SDH Svatobořice
3. místo SDH Kobylí A

Ženy
1. místo SDH Kobylí
2. místo SDH Tvrdonice

Smíšený dorost 
1. místo SDH Kobylí
2. místo SDH Jezeřany-Maršovice
3. místo SDH Hrubá Vrbka

Celkově bylo vyhlášeno 19 týmů, v součtu tří kategorií, které splnily podmínky pro zařazení do celkového hodnocení ligy. Slavnostní vyhlášení Břeclavské hasičské ligy proběhlo 5. listopadu v Kobylí, za přítomnosti soutěžících i našich hostů z okresu Břeclav.

Součástí soutěže, která probíhá v rámci celého ročníku je soutěž o nejvyrovnanější soustřik, týmy pro tuto soutěž sbírají body během celého ročníku a aby bylo toto hodnocení spravedlivé i pro týmy smíšeného dorostu, jsou noční soutěže z tohoto bodování vyřazeny (smíšený dorost nám noční soutěže neběhá). Vítězem nejvyrovnanějšího soustřiku se pro letošní rok stal smíšený dorost z SDH Jezeřany-Maršovice. 

Za uspořádání tohoto vyhlášení bych jménem Rady BHL ráda poděkovala pořadatelům a hostům, kteří nám pomohli předat ceny, diplomy, poháry a medaile, ale i samotným závodníkům. Současně bych ráda poděkovala našim sponzorům, bez kterých bychom se neobešli, a také okresu Břeclav, který s námi již dlouhodobě spolupracuje. Velké poděkování patří pak také rozhodčím, bez kterých bychom uplně závodit nemohli. Doufám, že se v podobném počtu týmů potkáme také v dalších ročnících Břeclavské hasičské ligy. 

Za BHL Lucie Stiburková

Setkání zasloužilých hasičů v Drnholci

Další akcí našeho aktivu bylo v sobotu 5. 11. 2022 podzimní setkání ZH a ZF v Drnholci. Tento aktiv byl pojat jako mezigenerační setkání hasičů. Účast byla téměř stoprocentní, 19 ZH a 1 ZF. Úvodní slovo a přivítání si vzal starosta SDH Drnholec, Alois Vozdecký. Pak už se své role ujal zástupce vedoucího aktivu bratr Matěj Machač, který přednesl zprávu o činnosti.

Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů z Moravské Nové Vsi. Na závěr vystoupení děti předaly ZH upomínkové předměty a dárek. Svou zdravici přednesl i starosta OSH Jaromír Mikuška. V diskusi vystoupil starosta SDH Drnholec a pohovořil o plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice. Další diskutující bratr ZH Zdeněk Pavliňák seznámil podrobně s průběhem ozdravného pobytu a vyzval ostatní ZH k účasti v plánovaném ozdravném pobytu příštího roku. Následovalo pohoštění a volná zábava.

Závěrem chci poděkovat jak SDH Drnholec za přípravu setkání, tak sborům z Lanžhotu a Velkých Němčic za dopravu ZH na toto setkání.

Vlastimil Čermák


Ozdravný pobyt v Jánských Koupelích

Letošního roku se pořádal ozdravný pobyt, pro zasloužilé hasiče a zasloužilé funkcionáře, v ústřední hasičské škole Jánské Koupele ve dnech 22.–27. srpna 2022. Účast hasičů a jejich protějšků byla 41 z JM kraje, z toho 13 z okresu Břeclav. Počasí nám letos přálo, až na velké ranní rosy. Je vidět, že populace zasloužilých hasičů stárne, protože delší vycházky si dovolilo jen několik mladších bratrů.

Zato se uspořádaly soutěže vědomostní a branné. Jeden vědomostní kvíz vedl vedoucí aktivu Brno-město a druhý vedoucí aktivu Břeclav. Z branných her to byla střelba z laserové pušky. Vítězkou se stala Věrka Žáková a druhá byla Maruška Tomanová, obě z SDH Horní Bojanovice. Vydařil se i společenský večer, kde nám k tanci a k poslechu vyhrávalo duo z Lešova.

Zajímavý byl zájezd do Slezského muzea v Opavě.  Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka větrného mlýna. V naších podmínkách se jedná o mlýn postavený na kopci, ale v této lokalitě je jen zvlněný terén, a aby bylo dosaženo potřebné síly na roztočení větrného kola, je toto kolo natáčeno koňským potahem proti větru. To znamená, že celý mlýn je uložen na dřevěném ložisku, které umožňuje jeho otáčení.

Týden uběhl jak voda a byla neděle, my jsme se rozloučili a ubírali se k domovu. Je třeba poděkovat vedoucímu krajského aktivu za perfektní organizování pobytu, bratru Rudovi Součkovi.

Vlastimil Čermák