Zápis z jednání OORM ze dne 15. února 2024

Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. února 2024 v kanceláři OSH v Břeclavi.

Program:

  1. Školení rozhodčích hry Plamen a Dorostu
  2. Plán práce OORM na rok 2024 – doplnění
  3. Příprava plnění Odznaků odborností
  4. Letní tábor
  5. Rozpočet OORM na rok 2024
  6. Výlet OORM s kolektivy mladých hasičů z OSH Břeclav
  7. Příprava okresních kol hry Plamen a Dorostu 2023/2024
  8. Diskuse
  9. Závěr

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 27. 2. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 27. února 2024 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Rezignace vedoucího OORR
3. Příprava shromáždění představitelů sborů
4. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a účetnictví OSH za rok 2023
5. Odvod členských příspěvků a hlášení o činnosti SDH za rok 2023
6. Plnění rozpočtu OSH Břeclav za rok 2023
7. Rozpočet OSH na rok 2024
8. Příspěvek na setkání AZH
9. Školení v Přibyslavi
10. Organizační zabezpečení plnění odznaků odborností
11. Příprava organizačních zabezpečení okresních kol HRY PLAMEN a DOROSTU
12. Příprava organizačního zabezpečení okresního kola v požárním sportu
13. Letní tábor OSH Břeclav
14. Zpráva o činnosti OORP
15. Školení rozhodčích PS
16. Okrsky OSH Břeclav
17. Zástupce na shromáždění starostů OSH
18. Diskuze
19. Závěr

Prosím berte na vědomí, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 24. března od 9.30 hod. v Kulturním domě ve Starovičkách.

Prosím o zajištění účasti Vašich představitelů a nahlášení jmen jednotlivých zástupců na info@oshbreclav.cz do středy 20. března 2024.

Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 9. 1. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 9. ledna 2024 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení slavnostního vyhlášení výsledků BHL
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
6. Krajské kolo v požárním sportu
7. Inventarizace majetku a kontrola hospodaření OSH Břeclav za rok 2023
8. Rozpočet OSH na rok 2024
9. Školení rozhodčích PS
10. Ocenění SH ČMS
11. Okrsky OSH Břeclav
12. Diskuze
13. Závěr

Prosím berte na vědomí, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 24. března od 9.30 hod. v Kulturním domě ve Starovičkách. Prosím o zajištění účasti zástupce Vašeho SDH.