Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav

Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav se uskutečnilo dne 3. července 2021 v kulturním domě v Perné.

Aktivu se zúčastnilo 16 zasloužilých hasičů, 1 zasloužilý funkcionář a 4 hosté. Byla zhodnocena dosavadní činnost aktivu za rok 2020 a také za uplynulé volební období 2015–2020.

Dalším bodem programu byl návrh a schválení plánu práce aktivu. Na návrh bratra Matěje Machače, který rezignoval na funkci vedoucího aktivu zasloužilých hasičů okresu Břeclav, byl zvolen novým vedoucím aktivu bratr Vlastimil Čermák z SDH Perná.

Vystoupení krajského vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje bratra Rudolfa Součka se neslo v duchu chvály na vedení aktivu bratrem Machačem a poděkování za jeho dosavadní činnost. Také nás seznámil s problematikou a těžkostmi při schvalování a udělování titulu zasloužilý hasič v rámci ústředí SH ČMS. Dále nás seznámil s přípravou ozdravného pobytu zasloužilých hasičů a funkcionářů Jihomoravského kraje v ústřední hasičské škole Jánské Koupele, který by se měl uskutečnit od 23. do 28. srpna 2021.

V diskusi také vystoupil starosta obce Perná pan Karel Studénka a přivítal zasloužilé hasiče v malebné vísce pod Pálavou. V jeho řeči zdůraznil nelehký úděl dobrovolných hasičů a poděkoval všem hasičům za jejich obětavou práci při pomoci občanům v nouzi. Po diskusi proběhlo malé občerstvení a rozběhla se volná zábava.

Transparentní účet OSH Břeclav na podporu dobrovolných hasičů zasažených tornádem

Dosud pomáhali jako dobrovolní hasiči. Teď potřebují pomoc oni sami.

Ničivé tornádo započalo svou cestu jižní Moravou ve čtvrtek 24. 6. 2021. Způsobilo mnohá zranění, bohužel přineslo sebou i smrt. A také miliardové škody. Život vrátit neumíme, zranění jsou již ošetřena a léčena. Zbývá pomoc úklidu škod a vybudování nových domovů. S úklidem již pomáhají tisíce členů našeho sdružení, včetně těch z okresu Břeclav. A na vybudování střech nad hlavou jsme se rozhodli přispět i finančně. Na naši pomoc obětem tornáda z řad dobrovolných hasičů můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav:

transparentní účet č. 2302006618/2010, v.s. 2021

IBAN účtu: CZ05 2010 0000 0023 02006618

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Do poznámky můžete napsat třeba hasiči Hrušky, nebo přímo konkrétního dobrovolného hasiče a podle toho bude s penězi naloženo.

QR kód transparentního účtu OSH Břeclav.

Jak plánujeme s výtěžkem sbírky naložit?

– příspěvky na stavební obnovu členům SH ČMS postižených výše uvedeným tornádem

– pomoc při obnově na základě Vašeho rozhodnutí a na základě výsledků monitoringu a jednání se samosprávou a samotnými dobrovolnými hasiči

Údaje pro platby ze zahraničí na sbírkový účet SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ05 2010 0000 0023 02006618

Název příjemce (Payee name): SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Břeclav

Adresa příjemce (Payee adress): T. G. Masaryka 11/9, Břeclav 690 02

Název banky příjemce (Bank name): Fio banka a.s.

Swiftová adresa banky příjemce (SWIFT/BIC): FIOBCZPPXXX

Reference platby: VS 2021

Pohyby na účtu můžete sledovat přímo na URL transparentního účtu.

Děkujeme a vážíme si Vaší pomoci.

Organizační zabezpečení OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN OKRESNÍHO KOLA DOROSTU V PS 2020/2021

Pořadatel: OSH Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže

Termín konání: 29. 5. 2021 (náhradní termín 5. 6. 2021)

Místo konání: Drnholec Starátko

Účast:   

  • družstva mladých hasičů kategorie mladší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva mladých hasičů kategorie starší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva dorostu + 1 vedoucí a 1 řidič
  • jednotlivci dorostu + vedoucí

Časový harmonogram:

8:30–16:00

časový harmonogram příjezdu družstev bude rozeslán každému jednotlivému SDH.

Strava: nebude poskytována

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže: