Poslední rozloučení s p. Janem Matuškou

Plamínek života uhasl a navždy nás opustil ten, o kterém jsme si snad všichni mysleli, že tu bude s námi na věky. Že si bude prozpěvovat písně, vytáčet na tanečním parketu děvčata a mít stále úsměv na rtech. Bohužel s bolestí v srdci Vám musím říct, pan JAN MATUŠKA již není mezi námi a spolu s panem Adámkem a dalšími kolegy hasiči doprovází svatého Floriána na jeho cestách.

ČEST jeho památce, upřímnou soustrast rodině a kolegům z SDH Šitbořice. Bylo nám ctí Vás poznat, pane Matuško.

Veřejná sbírka na pomoc rodině Křivákových z Prušánek

Seznámili se na hasičské soutěži, Dáša běhala béčka za SDH Lanžhot, Tomáš za SDH Prušánky běhal taky béčka. Byla z toho hasičská láska, svatba, postavili dům a přivedli na svět dvě nádherné děti Lucinku (7) a Sofinku (1). Dáša vážně onemocněla, bojovala statečně, ale 10. 10. 2020 svůj boj prohrává, a to v nedožitých 35 letech.

Na její poslední cestě jsme ji doprovodili se všemi hasičskými poctami na hřbitov v rodném Lanžhotě. Tomáš, výjezdový hasič JSDH Prušánky teď musí opustit zaměstnání kuchaře a nastoupit na mateřskou za Dášu. Nebude to mít lehké. Pomáhal, když mohl, teď potřebuje pomoc sám.

Z tohoto důvodu SDH Prušánky spolu s obcí Prušánky zřídilo veřejnou sbírku a založilo transparentní účet u Komerční banky pod názvem: VÝPOMOC RODINĚ KŘIVÁKOVÝCH Z PRUŠÁNEK. Číslo účtu: 1647550227/0100.

Kdo má zájem může tak přispět dle svých možností.
Všem dárcům děkujeme
SDH Prušánky