Pozvánka na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav

Vážené sestry, vážení bratři, kolegyně, kolegové, přátelé,

ač již uplynulo skoro půl roku z nového volebního období, z důvodu, který zasáhl celou naši zemi, tedy COVID-19, se před pěti měsíci avizované Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav nemohlo konat.

Po uvolnění situace a jednání VV OSH Břeclavi bylo dohodnuto, ve spolupráci tentokrát s kolegy z SDH Bořetice o termínu a místě konání slavnostního Shromáždění sborů dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat za březnovou spolupráci s kolegy z SDH Starovičky.

Dovoluji si Vás proto, tento rok již podruhé, dle Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017 na základě čl. 63 jménem VV OSH Břeclav i jménem svým pozvat na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav, které se bude konat 30. srpna 2020 v 9.30 hod v Bořeticích.

Toto jednání je velmi důležité pro dalších chod Okresního sdružení hasičů Břeclav v letech 2020-2025, proto prosím vyšlete delegáty Vašeho sboru dle stanoveného klíče přijatého Shromážděním představitelů SDH okresu Břeclav dne 24. listopadu 2019 ve Velkých Pavlovicích.

Shromáždění delegátů VOLÍ a ODVOLÁVÁ:
• starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH
• předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady
• volí delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty Shromáždění delegátů OSH
• navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

Berte, prosím tedy, účast delegátů Vašeho sboru na uvedeném Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav jako povinnost. Děkuji.

Vzhledem k současné situaci a nařízením vlády ČR, prosím o přítomnost v rouškách, pokud nedojde k termínu 30. srpna 2020 ke změně nařízení. Děkuji i za tuto Vaši vstřícnost v této pro nás všechny nezvyklé situaci.

Děkuji Vám také za čas, který věnujete nejen tomuto pozvání, které, věřím, rádi přijmete a pomůžete společně rozvíjet a zhodnocovat činnost dobrovolných hasičů okresu Břeclav i v dalších letech.

Přílohou přikládám pozvánku a mapku k místu konání Shromáždění, 691 08 Bořetice 39.

S pozdravem a přáním příjemných letních dní

Žárská Leona
starostka OSH Břeclav