Soutěže krajských kol Hry Plamen a Dorostu

Ve dnech 4. a 5. 6. 2022 probíhaly soutěže krajských kol Hry Plamen a Dorostu.

Tentokráte zajišťovalo pořádání soutěží OSH Znojmo ve spolupráci s KSH JMK. Náše OSH Břeclav mělo i své zástupce.

Hned první den nás na krajském kole Hry Plamen na stadionu ve Znojmě reprezentovalo družstvo starších žáků z SDH Strachotín, kteří se po velkém soutěžním boji umístili na krásném 5. místě.

Druhý den krajského kola Dorostu náš okres reprezentovali jednotlivci. V kategoriích středního dorostu se Denis Zezula z SDH Moravská Nová Ves umístil na 13. místě a Lukáš Mikulica z SDH Kobylí na krásném medailovém 3. místě.

V kategorii dorostenci starší se Tomáš Novák z SDH Kobylí umístil na 7. místě. V kategorii dorostenky střední se Kateřina Pálková z SDH Perná umístila na 13. místě, Anna Peřinová z SDH Perná na 15. místě a Klára Čechová z SDH Moravská Nová Ves na 16. místě. V kategorii dorostenky starší si Viktorie Kunická z SDH Strachotín vybojovala 13. místo, Gabriela Bohatá z SDH Strachotín 12. místo a celou kategorii suveréně ovládla Michaela Mikulicová z SDH Kobylí a svým 1. místem si zaručila postup na republikové kolo Dorostu, které se bude konat v prvním červencovém týdnu v Ústí nad Labem.

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci OSH Břeclav a jejich domovských sborů. Míše přejeme pevné nervy a hodně sportovného hasičského štěstí na republice.

Nesmím opomenout i zástupce z řad rozhodčích OSH Břeclav. Po celé dva dny pod velmi slunečným a horkým sluncem rozhodcovali se svým nejlepším vědomím a svědomím a patří jim za to obrovký dík, konkrétně: Petr Maniš z SDH Perná, Martina Holkovičová z SDH Velké Bílovice, Lucie Leblochová z SDH Velké Bílovice a Iva Podlahová z SDH Moravská Nová Ves.

Děkuji za účast a trpělivost a reprezentaci OSH Břeclav.

za KORM JMK a OORM Břeclav Iva Podlahová

Výsledky okresního kola Hry Plamen 2021/2022

Dne 21. 5. 2022 uspořádala OORM ve spolupráci s OSH Břeclav okresní kolo Hry Plamen 2021/2022. Celkem se soutěže zúčastnilo 213 dětí, z toho v kategorii mladší žáci 10 družstev, v kategorii starší žáci 11 družstev, v kategorii dorostenci 1 družstvo a v kategoriích jednotlivců dorostenců a dorostenek 17 jednotlivců. Za přítomnosti většiny členů VV OSH Břeclav, probíhala po celý den mezi závodníky zdravá soutěživost v rámci fair play hry.

Výsledky
Kategorie mladší žáci:
1. místo SDH Strachotín
2. místo SDH Perná
3. místo SDH Velké Bílovice

Kategorie starší žáci:
1. místo SDH Strachotín
2. místo SDH Tvrdonice
3. místo SDH Moravská Nová Ves

Kategorie dorostenci-družstva:
1. místo SDH Ladná

Kategorie jednotlivci-dorostenci střední:
1. místo Lukáš Mikulica, SDH Kobylí
2. místo Denis Zezula, SDH MOravská Nová Ves
3. místo Lukáš Horák, SDH Perná

Dorostenci starší:
1. místo Tomáš Novák, SDH Kobylí

Dorostenky střední:
1. místo Kateřina Pálková, SDH Perná
2. místo Klára Čechová, SDH Moravská Nová Ves
3. místo Anna Peřinová, SDH Perná

Dorostenky starší:
1. místo Michaela Mikulicová, SDH Kobylí
2. místo Gabriela Bohatá, SDH Strachotín
3. místo Emma Dačová SDH Perná

Do Krajského kola Hry Plamen postoupili: družstvo starší SDH Strachotín, družstvo dorostenců SDH Ladná a všichni jednotlivci dorostenci a dorostenky na prvních třech místech.

Přejeme mnoho sportovních úspěchů

Za OORM Iva Podlahová

SDH Tvrdonice


Pozvánka na školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže

…a to POUZE pro NOVÉ vedoucí, rozhodčí či zvýšení kvalifikace instruktor,

které se uskuteční od soboty 2. 4. do neděle 3. 4. 2022 ve Velkých Pavlovicích v prostorách ubytovny TJ Slavoj. Školení je s možností přespání. !!!Kapacita omezena!!!

Začátek školení je v sobotu 9:00 hodin a předpokládané ukončení školení je v neděli v 15:00 hodin.

Letošní školení je určeno POUZE pro NOVÉ vedoucí, rozhodčí či zvýšení kvalifikace instruktor (věková hranice pro zvýšení je stanovena od 17 let), a jsou na to určeny oba dva dny tj. 2. 4. – 3. 4. 2022.

Podmínkou získání kvalifikace je:
– znalost směrnic Plamen a dorost (opravdu je nutné je alespoň přečíst!!!!)
– znalost směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů
– vykonání zkoušky písemnou, ústní a praktickou formou

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte Směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, publikaci odznaky odborností, Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby.

Stravu (oběd, pitný režim) a ubytování hradí OSH Břeclav.

Cestovné a účastnický poplatek 350 Kč hradí vysílající sbor.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě při prezenci.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na email iva.podlahova@seznam.cz nejpozději do 30. března 2022, po tomto datu nemůžeme zajistit stravu ani ubytování!

Moravská Nová Ves dne 18. 3. 2022
Iva Podlahová
vedoucí OORM