Nová Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Na základě požadavku MŠMT, které vytvořilo rejstřík sportovních organizací, vydalo SH ČMS novou Směrnici sportovních oddílů SH ČMS. Přílohou směrnice je registrační formulář sportovních oddílů, který je potřeba vyplnit od každého SDH, které vykonává hasičský sport v jakékoliv disciplíně (byť i jenom jeden člen SDH) a zaslat na OSH Břeclav maximálně do 31. 3. 2019. Termín odevzdání – březen – je pouze letos, z důvodu schvalování registračního formuláře ve spolupráci s MŠMT. Registrační formulář se bude odevzdávat každý rok, v roce 2020 tedy již do 31. 1. 2020. Celkové údaje okresu Břeclav zašle OSH následně na ústředí a dále na MŠMT.

Nový registrační formulář nenahrazuje stávající registrační list kolektivu MH, registrační list MH se odevzdává stále.

Přílohy:
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační formulář – Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů

Školení vedoucích a rozhodčích mládeže

Okresní sdružení hasičů Břeclav a odborná rada mládeže si Vás dovolují pozvat na školení nových vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže a obnovu, či zvýšení kvalifikace vedoucí a rozhodčí, které se uskuteční 19. – 20. 9. 2015 ve sportovním areálu v Sedleci (zadní hřiště). Začátek školení je v 8:30 hodin a předpokládané ukončení školení po oba dva dny v 15:00 hodin.

Pro ZÍSKÁNÍ kvalifikace vedoucí nebo rozhodčí jsou určeny oba dva dny tj. 19. – 20. 9. 2015 (první den teoretická část, druhý den praktická část + ukončení školení závěrečnou zkouškou). Pro OBNOVU nebo ZVÝŠENÍ kvalifikace platí pouze den 20. 9. 2015.

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby. Stravu (oběd a pitný režim) hradí OSH Břeclav a cestovné hradí vysílající sbor.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Petr Maniš, Perná 193, 691 86 nebo na email Manispetr@seznam.cz nejpozději do pátku 11. září 2015.

Drnholec dne 6. 9. 2015

Petr Maniš
vedoucí OORM

Ke stažení:
Přihláška na školení vedoucích a rozhodčích mládeže 2015