Školení vedoucích a rozhodčích mládeže

Okresní sdružení hasičů Břeclav a odborná rada mládeže si Vás dovolují pozvat na školení nových vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže a obnovu, či zvýšení kvalifikace vedoucí a rozhodčí, které se uskuteční 19. – 20. 9. 2015 ve sportovním areálu v Sedleci (zadní hřiště). Začátek školení je v 8:30 hodin a předpokládané ukončení školení po oba dva dny v 15:00 hodin.

Pro ZÍSKÁNÍ kvalifikace vedoucí nebo rozhodčí jsou určeny oba dva dny tj. 19. – 20. 9. 2015 (první den teoretická část, druhý den praktická část + ukončení školení závěrečnou zkouškou). Pro OBNOVU nebo ZVÝŠENÍ kvalifikace platí pouze den 20. 9. 2015.

Z důvodů praktického školení si s sebou vezměte pracovní nebo cvičební oděv. S sebou si na školení vezměte směrnice pro celoroční činnost mladých hasičů, poznámkový blok a psací potřeby. Stravu (oběd a pitný režim) hradí OSH Břeclav a cestovné hradí vysílající sbor.

Pokud máte zájem, zašlete Vámi vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Petr Maniš, Perná 193, 691 86 nebo na email Manispetr@seznam.cz nejpozději do pátku 11. září 2015.

Drnholec dne 6. 9. 2015

Petr Maniš
vedoucí OORM

Ke stažení:
Přihláška na školení vedoucích a rozhodčích mládeže 2015