Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 14. 5. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 14. května 2024 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Informace ze shromáždění starostů OSH
3. Informace ze shromáždění představitelů OSH JmK
4. Žádost o dotaci z JmK
5. Dotace NSA
6. Dotace MŠMT
7. Ocenění SH ČMS
8. Okrsková kola PS
9. Okresní kolo PS
10. Krajské kolo PS
11. Diskuze
12. Závěr