POODM 2021

Všichni vnímáme současnou nelehkou situaci. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem “Průvodní list POODM 2021”. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR. Obrázek a dokument “Průvodní list POODM 2021” pojmenuje svým jménem a kategorií. Takto vyplněné dokumenty zašlete na
starosta@oshbreclav.cz nebo na prevence@oshbreclav.cz

Podrobné propozice s termíny odevzdání, průvodní list a další důležité informace viz níže ke stažení:

Výsledky republikového kola POODM 2020

Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže “Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2020” se uskutečnilo v pondělí 14. prosince 2020 v sídle SH ČMS v Hasičském domě v Praze. S ohledem na pandemii koronaviru mělo vyhodnocení mírné zpoždění, ale to nic nemění na tom, že letošní práce, které se sešly, byly opět velmi zajímavé a kreativní.

Za okres Břeclav si nejlépe vedl Stanislav Palán, který získal krásné druhé místo v kategorii K2.

Vítězům letošního ročníku gratulujeme, všem účastníkům děkujeme a doufáme, že hasičská profese bude pro všechny inspirací i pro příští ročník.

Výsledky republikového kola najdete níže: