Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024

A máme tu již 50. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024. Jedná se o výtvarnou, literární a digitální soutěž, do které je nově začleněna i kategorie KOMIKS. Více v organizačním zabezpečení soutěže, které je níže ke stažení. Výherní práce (z každé kategorie 3 nejlepší práce) ze základního kola zasílejte na OSH Břeclav do 10. března 2023. Práce, které nesplňují propozice soutěže, budou automaticky vyřazeny ze soutěže.

Adresa OSH Břeclav:
nám. T. G. Masaryka 11, 690 02 Břeclav 2

E-mail (pro zaslání digitálních prací):
prevence@oshbreclav.cz

Schválené dokumenty ze shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav

Shromáždění se uskutečnilo v neděli 26. listopadu 2023 v Poštorné.

Dokumenty

Školení vedoucích mládeže a plnění odznaku odbornosti Instruktor ve Velkých Pavlovicích

Ve dnech 18. a 19. 11. 2023 se konalo školení vedoucích mládeže a plnění odznaku odbornosti Instruktor.

Ve Velkých Pavlovicích se sešlo 55 vedoucích mládeže, kteří přijeli získat, obhájit nebo zvýšit svoji kvalifikaci Vedoucí mládeže III. nebo II. stupně. Pod taktovkou Odborné rady mládeže byl připraven zajímavý program, témata se týkala zejména výchovy mládeže, ale i vedoucích např. Stejnokrojový předpis, dotace, BOZP, první pomoc atd.

Proběhla i praktická výuka Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. V neděli bylo školení zakončeno praktickou, ústní a písemnou zkouškou.

Odznak odbornosti Instruktor splnilo 8 zájemců, závěrečnou zkoušku složilo 26 nových vedoucích, 5 vedoucích
zvýšilo svoji kvalifikaci na II. stupeň a 21 vedoucích obhájilo svoji kvalifikaci.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho krásného, při výchově našich mladých hasičů
Za OORM Iva Podlahová