Shromáždění představitelů SDH

Neděle 27. listopadu v Šitbořicích

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kalendář soutěží na rok 2023
4. Kalendář úkolů na rok 2023
5. Plán práce na rok 2023
6. Schválení inventarizační komise
7. Rezignace na funkci předsedy OKRR
8. Informace k organizaci a průběhu valných hromad 2022/23
9. Metodický pokyn SH ČMS jednoduchého účetnictví SDH a informace o datových schránkách
10. Navýšení odvodu členských příspěvků na SH ČMS
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr