Zápis z jednání VV OSH ze dne 1. listopadu 2022

Jednání se uskutečnilo v úterý 1. listopadu 2022 v Perné.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
4. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
5. Záslužná medaile OSH Břeclav
6. Příprava Shromáždění představitelů SDH
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva o činnosti BHL
9. Zpráva o činnosti AZH
10. Okrsky OSH Břeclav
11. Diskuze
12. Závěr