Zápis z jednání OORR OSH Břeclav ze dne 16. února 2022

Jednání se uskutečnilo ve středu 16. února 2022 ve Starovičkách.

Program:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti OORR
3. Představení vedoucího OORR
4. Rozpočet OORR na rok 2022
5. Diskuze
6. Závěr