Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 31. ledna 2022

Jednání se uskutečnilo v pondělí 31. ledna 2022 v Kobylí.

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Jmenování náměstka zastupujícího starostu
 4. Volba vedoucího OORR
 5. Úřední doba kanceláře OSH
 6. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
 7. Výročí členů SH ČMS
 8. Kupní smlouva s MNV na pořízení PS12
 9. Zpráva o provedené inventarizaci za rok 2021
 10. Rozpočet OSH na rok 2022
 11. Přístupy do centrální evidence pro vedoucí družstev MH
 12. Příprava shromáždění představitelů sborů
 13. Rozdělení kompetencí ve VV OSH
 14. Diskuze
 15. Závěr