Ukončení veřejné sbírky ke konci září

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte mi poděkovat všem dosavadním dárcům za poskytnuté finanční dary pro tornádem postižené hasiče z Hrušek a Moravské Nové Vsi.

Náš transparentní účet 2302006618/2010 bude uzavřen 30. září 2021 a poté budou finanční prostředky rozděleny. Je tedy stále ještě čas přispět a věřte, peněz není nikdy dost.
Děkuji.

Jaromír Mikuška
náměstek starosty OSH Břeclav

Pohyby na účtu můžete sledovat na této stránce: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2302006618

Nové stanovy SH ČMS

STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017, ve znění změn přijatých rozhodnutím Mimořádného shromáždění starostů per rollam dne 15. prosince 2020 a ve znění změn přijatých VI. sjezdem SH ČMS dne 9. července 2021.