Poslední rozloučení s p. Janem Matuškou

Plamínek života uhasl a navždy nás opustil ten, o kterém jsme si snad všichni mysleli, že tu bude s námi na věky. Že si bude prozpěvovat písně, vytáčet na tanečním parketu děvčata a mít stále úsměv na rtech. Bohužel s bolestí v srdci Vám musím říct, pan JAN MATUŠKA již není mezi námi a spolu s panem Adámkem a dalšími kolegy hasiči doprovází svatého Floriána na jeho cestách.

ČEST jeho památce, upřímnou soustrast rodině a kolegům z SDH Šitbořice. Bylo nám ctí Vás poznat, pane Matuško.

Veřejná sbírka na pomoc rodině Křivákových z Prušánek

Seznámili se na hasičské soutěži, Dáša běhala béčka za SDH Lanžhot, Tomáš za SDH Prušánky běhal taky béčka. Byla z toho hasičská láska, svatba, postavili dům a přivedli na svět dvě nádherné děti Lucinku (7) a Sofinku (1). Dáša vážně onemocněla, bojovala statečně, ale 10. 10. 2020 svůj boj prohrává, a to v nedožitých 35 letech.

Na její poslední cestě jsme ji doprovodili se všemi hasičskými poctami na hřbitov v rodném Lanžhotě. Tomáš, výjezdový hasič JSDH Prušánky teď musí opustit zaměstnání kuchaře a nastoupit na mateřskou za Dášu. Nebude to mít lehké. Pomáhal, když mohl, teď potřebuje pomoc sám.

Z tohoto důvodu SDH Prušánky spolu s obcí Prušánky zřídilo veřejnou sbírku a založilo transparentní účet u Komerční banky pod názvem: VÝPOMOC RODINĚ KŘIVÁKOVÝCH Z PRUŠÁNEK. Číslo účtu: 1647550227/0100.

Kdo má zájem může tak přispět dle svých možností.
Všem dárcům děkujeme
SDH Prušánky

Pravidla k nouzovému stavu ve SPORTU od pondělí 12. října 2020 (NSA)

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Od pondělí 12.10. 2020 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 23:59 hod:

NENÍ MOŽNÉ – využívat vnitřní sportoviště, kterými jsou tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení a dále vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven, a fitness center, dále také plavecké a koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště

JE MOŽNÉ – konání hromadných akcí v počtu do 20 osob (včetně) pouze ve vnějších prostorech 

Nabádáme pořadatele sportovních akcí, provozovatele sportovních zařízení, trenéry, sportovce a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, aby dodržovali veškerá hygienická doporučení a dbali na co možná největší ochranu proti nákaze.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY (NSA)

VÝKLADOVÉ STANOVISKO K ZÁKAZU A OMEZENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI OD 12. 10.  – ČESKÁ UNIE SPORTU (ČUS)

via www.dh.cz