Nová Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Na základě požadavku MŠMT, které vytvořilo rejstřík sportovních organizací, vydalo SH ČMS novou Směrnici sportovních oddílů SH ČMS. Přílohou směrnice je registrační formulář sportovních oddílů, který je potřeba vyplnit od každého SDH, které vykonává hasičský sport v jakékoliv disciplíně (byť i jenom jeden člen SDH) a zaslat na OSH Břeclav maximálně do 31. 3. 2019. Termín odevzdání – březen – je pouze letos, z důvodu schvalování registračního formuláře ve spolupráci s MŠMT. Registrační formulář se bude odevzdávat každý rok, v roce 2020 tedy již do 31. 1. 2020. Celkové údaje okresu Břeclav zašle OSH následně na ústředí a dále na MŠMT.

Nový registrační formulář nenahrazuje stávající registrační list kolektivu MH, registrační list MH se odevzdává stále.

Přílohy:
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační formulář – Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů