Ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje 2021

Zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje se ve dnech 23.–29. 8. 2021 setkali na ozdravném pobytu v ÚHŠ Jánské Koupele. Sešlo se zde 41 zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků. Z našeho okresu se ozdravného pobytu zúčastnilo 13 členů.

V pondělí 23. 8. po obědě všechny přítomné přivítal vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje, br. Rudolf Souček, který upřesnil průběh a plánované akce ozdravného pobytu.

Bohatý program obsahoval dvě soutěžní odpoledne, návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, kulturní večer s živou muzikou a rozlučkové opékání párků na počest oslavenců životního jubilea. Večery doprovázely společná posezení se vzpomínkami a zpěvem moravských písniček. Nechyběla ani ochutnávka dobrých a kvalitních vín. Velké poděkování patří sponzorům, kteří pomohli nemalou měrou ke zdárnému průběhu pobytu.

Jsou to Ing. Pavel Kárník – vinař, Bc. Zdeňka Jandová – starostka KSH JMK, MUDr. Milan Špaček – exsenátor, Jan Grois, MBA – místostarosta města Znojma, KSH JMK, kolektiv ÚHŠ Jánské Koupele.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav