Titul Zasloužilý hasič

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 byl v Centru hasičského hnutí na zámku Přibyslav udělen titul Zasloužilý hasič bratru Jaroslavu Barvíkovi z SDH Kobylí a Stanislavu Láníčkovi z SDH Tvrdonice.

Tato ocenění převzali z rukou vedoucího aktivu ZH SH ČMS, bratra Josefa Netíka. Po slavnostním ceremoniálu proběhlo focení, krátká debata a slavnostní tříchodový oběd.

Oceněným blahopřejeme.

VV OSH Břeclav a za aktiv ZH Břeclav Vlastimil Čermák