Výroční zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje

Dne 13. listopadu 2021 se konalo v Hostěradicích (okres Znojmo) Krajské zasedání Zasloužilých hasičů. Tohoto zasedání se zúčastnilo 19 zasloužilých hasičů a funkcionářů z našeho okresu. Zasedání byli přítomni také pozvaní hosté.

Na programu jednání byly zprávy jednotlivých aktivů okresních sdružení, které přednesli jejich vedoucí. Bratr Rudolf Souček jako vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje nás seznámil z plánem práce na rok 2022. Velkou pozornost ve své zprávě věnoval problematice s udělováním titulu Zasloužilý hasič v covidové době. Samostatným bodem jeho vystoupení bylo financování výročních zasedání jihomoravských ZH. Finanční prostředky z krajského sdružení a sponzorů plně nepokryjí náklady na tato výroční zasedání. Vyzval proto jednotlivé OSH, aby se touto problematikou zabývaly. Zmínil se také o ozdravném pobytu ZH JMK na ústřední hasičské škole v Janských Koupelích.

Dalším bodem bylo předání medaile hejtmana JMK “Za přínos v požární ochraně”. Tyto medaile předal náměstek hejtmana. Mezi oceněnými byli i zasloužilí hasiči našeho okresu. Bronzová medaile byla udělena bratru Josefu Chlupovi z SDH Horní Bojanovice a Jaromíru Richtrovi z SDH Velké Němčice. Stříbrná medaile pak byla udělena bratru Matěji Machačovi z SDH Horní Bojanovice.

V diskusních příspěvcích přednesli hosté své zdravice, vyjádřili podporu, uznání a poděkování za práci všem zasloužilým hasičům.

Po obědě následovala komentovaná prohlídka Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Byla to krásná tečka za tímto zasedáním.

Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Kobylí a SDH Lanžhot za dopravu zasloužilých hasičů na toto zasedání.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav