Registrace sportovců

POZOR, POZOR, s novým rokem přišla nová povinnost pro sbory.

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS jako doposud!

Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu provést zápis údajů a jejich změn do Rejstříku.

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 let do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let.

Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

http://www.msmt.cz/sport-1/sport

https://rejstriksportu.msmt.cz/

Nová Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Na základě požadavku MŠMT, které vytvořilo rejstřík sportovních organizací, vydalo SH ČMS novou Směrnici sportovních oddílů SH ČMS. Přílohou směrnice je registrační formulář sportovních oddílů, který je potřeba vyplnit od každého SDH, které vykonává hasičský sport v jakékoliv disciplíně (byť i jenom jeden člen SDH) a zaslat na OSH Břeclav maximálně do 31. 3. 2019. Termín odevzdání – březen – je pouze letos, z důvodu schvalování registračního formuláře ve spolupráci s MŠMT. Registrační formulář se bude odevzdávat každý rok, v roce 2020 tedy již do 31. 1. 2020. Celkové údaje okresu Břeclav zašle OSH následně na ústředí a dále na MŠMT.

Nový registrační formulář nenahrazuje stávající registrační list kolektivu MH, registrační list MH se odevzdává stále.

Přílohy:
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační formulář – Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů