Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 995 a č. 996 o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020.

Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici.

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ DO 11. ŘÍJNA

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ OD 12. ŘÍJNA

Zahájení hry Plamen a dorostu 10. 10. 2020 ZRUŠENO a PŘESUNUTO

Vzhledem k novým nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu OSH Břeclav ruší konání podzimního kola hry Plamen a dorostu v termínu 10. 10 2020 ve Velkých Němčicích. Pokud to okolnosti dovolí, bude ZPV vyhlášeno v náhradním termínu, pravděpodobně na jaře roku 2021. Včas budete informováni.

Na přípravě školení vedoucích a instruktorů pokračujeme. V případě změn z důvodu nových nařízení vás budeme včas informovat.

Karanténa České republiky

Celorepubliková KARANTÉNA VYHLÁŠENA od 16. března 2020 (zatím do 24. března, 6:00).

S napětím čekala celá naše země v neděli 15. března 2020 předpovídaný zákaz pohybu osob, který z důvodu zvyšujícího se rizika nakažením virem COVID-19 přišel.

Mohu jen v tuto chvíli říci:” ZACHOVEJME KLID”.

Příkazy, zákazy, doporučení, to vše sledujete sami, něco málo sdílím níže i zde.

Dávejte, prosím, pozor na sebe a své blízké.
ZDRAVÍ a ŽIVOT je pro každého z nás to nejcennější. Nadechněte se, usmějte se a věřte, bude zase líp.

V rámci možností Vám všem přeji pohodové dny. Žárská Leona, starostka OSH Břeclav

NOVĚ JE ZAKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB!!!
VÝJIMKY:
– cesta do zaměstnání a výkon podnikatelské činnosti
– cesta za rodinou a osobami blízkými
– cesta k lékaři včetně doprovodu osob blízkých
– zajištění základních životních potřeb – nákup potravin, léků, hygienického zboží, kosmetiky, krmiva pro zvířata
– zajištění péče o osoby blízké a jiné osoby
– doplnění PHM

DALŠÍ VÝJIMKY:
– práce dobrovolníků
– poskytování zdravotních a sociálních služeb
– vyřízení nezbytných administrativních záležitostí
– výkon povolání v rámci krizového řízení (osoby zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek a ochranu zdraví), zdravotní a sociální péče
– zásobování obyvatelstva
– pobyt ve volné přírodě a parcích

MAXIMÁLNĚ OMEZIT:
– návštěvy veřejně dostupných míst
– omezit kontakt s jinými osobam

DOPORUČENÍ:
– zvýšená hygienická opatření v obchodech aj. veřejných prostorách
– přednostní využívání bezhotovostních plateb
– dodržovat odstup alespoň 2 m od ostatních osob (fronty, nákupy, apod.)
– maximálně využívát práce na dálku, dovolených, a dalších nástrojů dle kolektivních smluv,…

PROSÍM O MAXIMÁLNÍ DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ V ZÁJMU ZVLÁDNUTÍ NELEHKÉ SITUACE!!!

  • Děkujeme všem, kdo nosí roušku (pokud se zadařil respirátor, ještě lepší, ale víme, nedostatkové zboží).
  • Děkujeme všem, kdo pomáhá zvládat tuto pro nás hodně neznámou situaci.
  • Děkujeme a všem nám přejeme, aby nám nezmizel úsměv ze rtů (ač schovaných pod rouškou).

Pozvánka na Shromáždění delegátů SDH okresu Břeclav

Vážené sestry, vážení bratři, kolegyně, kolegové, přátelé,

rok se s rokem sešel a před námi je slavnostní shromáždění sborů dobrovolných hasičů okresu Břeclav. Protože těch let uplynulo již rovných 5, dle Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014 a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017 Vás na základě Čl. 63 jménem VV OSH Břeclav i jménem svým zvu na Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav, které se bude konat 15. března 2020 ve Starovičkách.

Toto jednání je velmi důležité pro dalších chod Okresního sdružení hasičů Břeclav v letech 2020-2025, proto prosím vyšlete delegáty Vašeho sboru dle stanoveného klíče přijatého Shromážděním představitelů SDH okresu Břeclav dne 24. listopadu 2019 ve Velkých Pavlovicích.

Shromáždění delegátů VOLÍ a ODVOLÁVÁ:
• starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru OSH,
• předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady,
• volí delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty shromáždění delegátů OSH,
• navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.

Berte, prosím tedy, účast delegátů Vašeho sboru na uvedeném Shromáždění delegátů sborů okresu Břeclav jako povinnost. Děkuji.

Děkuji Vám za čas, který věnujete nejen tomuto pozvání, které, věřím, rádi přijmete a pomůžete společně rozvíjet a zhodnocovat činnost dobrovolných hasičů okresu Břeclav i v dalších letech.

Přílohou přikládám pozvánku a mapku k místu konání Shromáždění, 691 68 Starovičky 253.

S pozdravem a přáním pohodových dní

Žárská Leona
starostka OSH Břeclav