Registrace sportovců

POZOR, POZOR, s novým rokem přišla nová povinnost pro sbory.

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS jako doposud!

Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu provést zápis údajů a jejich změn do Rejstříku.

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 let do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let.

Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

http://www.msmt.cz/sport-1/sport

https://rejstriksportu.msmt.cz/