Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Především vedoucí mládeže znají podobný Registrační list kolektivu mladých hasičů.

V prosinci roku 2018 vzešla v platnost Směrnice sportovních oddílů SH ČMS. Součástí této směrnice je také Registrační list sportovního oddílu SDH. Účelem směrnice je legalizace sportovních oddílů, resp. družstev v SDH tak, aby bylo možné shromáždit odpovídající statistická data o sportovních subjektech v SH ČMS, a vložit je do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (MŠMT).

Registrační list sportovního oddílu je podobný a podobný je i princip registrace sportovního oddílu v SDH. V podstatě jde o seskupení registrovaných sportovců v hasičském sportu (požární sport a klasické disciplíny CTIF), kteří jsou zapsáni v centrální evidenci.

Registrační list tedy vyplní každý sbor, který má v centrální evidenci min. 1 sportovce v soutěžích nebo aktivního sportovce.

(Sportovci v soutěžích jsou ti, kteří se v předchozím roce zúčastnili postupových soutěží požárního sportu mužů, žen, dorostu nebo hry Plamen a aktivní sportovci jsou ti, kteří se zúčastnili  min. 4 libovolných hasičských soutěží v roce.)

Ke stažení:
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS
Registrační list sportovního oddílu SDH

Zdroj: https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms