Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 7. 9. 2022

Jednání se uskutečnilo ve středu 7. září 2022 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Příprava Shromáždění představitelů SDH
4. Schválení poskytnutí dotace na volnočasové aktivity
5. Organizace soutěže „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
6. Metodický pokyn č. 2/2020 k registraci nového/odhlášení stávajícího člena SH ČMS
7. Zhodnocení krajského kola v požárním sportu
8. Zpráva o činnosti OORP
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Zpráva o činnosti AZH
11. Plnění rozpočtu OSH k 31. 8. 2022
12. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
13. Zpráva o činnosti OORM
14. Diskuze
15. Závěr