Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 22. 6. 2022

Jednání se uskutečnilo ve středu 22. června 2022 v Břeclavi.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o provedené kontrole z SH ČMS
4. Zhodnocení okresního kola HRY PLAMEN
5. Zhodnocení krajského kola HRY PLAMEN
6. Zhodnocení okresního kola v PS
7. Zhodnocení vyhlášení POODM 2022
8. Zpráva o činnosti ZH
9. Plnění rozpočtu OSH k 20.6.2022
10. Ocenění členů SDH okresu Břeclav
11. Zpráva ze shromáždění představitelů OSH JmK
12. Diskuze
13. Závěr