Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav

Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav se uskutečnilo dne 3. července 2021 v kulturním domě v Perné.

Aktivu se zúčastnilo 16 zasloužilých hasičů, 1 zasloužilý funkcionář a 4 hosté. Byla zhodnocena dosavadní činnost aktivu za rok 2020 a také za uplynulé volební období 2015–2020.

Dalším bodem programu byl návrh a schválení plánu práce aktivu. Na návrh bratra Matěje Machače, který rezignoval na funkci vedoucího aktivu zasloužilých hasičů okresu Břeclav, byl zvolen novým vedoucím aktivu bratr Vlastimil Čermák z SDH Perná.

Vystoupení krajského vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje bratra Rudolfa Součka se neslo v duchu chvály na vedení aktivu bratrem Machačem a poděkování za jeho dosavadní činnost. Také nás seznámil s problematikou a těžkostmi při schvalování a udělování titulu zasloužilý hasič v rámci ústředí SH ČMS. Dále nás seznámil s přípravou ozdravného pobytu zasloužilých hasičů a funkcionářů Jihomoravského kraje v ústřední hasičské škole Jánské Koupele, který by se měl uskutečnit od 23. do 28. srpna 2021.

V diskusi také vystoupil starosta obce Perná pan Karel Studénka a přivítal zasloužilé hasiče v malebné vísce pod Pálavou. V jeho řeči zdůraznil nelehký úděl dobrovolných hasičů a poděkoval všem hasičům za jejich obětavou práci při pomoci občanům v nouzi. Po diskusi proběhlo malé občerstvení a rozběhla se volná zábava.