Nové stanovy SH ČMS

STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 14. dubna 2012, 17. října 2014, ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017, ve znění změn přijatých rozhodnutím Mimořádného shromáždění starostů per rollam dne 15. prosince 2020 a ve znění změn přijatých VI. sjezdem SH ČMS dne 9. července 2021.