Zkoušky odbornosti Preventista III

21.října 2018 se v hasičské zbrojnici ve Strachotíně uskutečnily zkoušky odbornosti Preventista III. Za dohledu tříčlenné komise všichni zúčastnění zkoušky zdárně vykonali a okres Břeclav se tak rozrostl o devět nových preventistů, kteří budou mezi další sbory šířit osvětu z oblasti požární ochrany.