Prezentace Provozování komínů

OORP vypracovala materiály vztahující se k aktuální problematice vzniku požárů. V tomto období, kdy začala topná sezóna, je velkým problémem nedostatečná revize komínů a tím častý vznik požáru. Stále se najdou tací, kteří berou toto téma na lehkou váhu. Cílem OORP je šířit osvětu mezi občany z oblasti prevence vzniku požárů, neboť pak zbytečně dochází k velkým a především zbytečným škodám.
_______________________________________________________________________