Výroční zasedání aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů

Dne 25. dubna 2015, se uskutečnilo výroční zasedání aktivu zasloužilých hasičů, na nově zrekonstruované hasičské zbrojnici v Brumovicích. Účastnilo se 15 zasloužilých hasičů a 4 zasloužilí funkcionáří. Ze zdravotních důvodů se vzdal vedoucího aktivu bratr Zdeněk Hanák. Na uvolněné místo byl navržen a zvolen bratr Matěj Machač z SDH Horní Bojanovice, jeho zástupcem je Josef Kadlec, taktéž SDH Horní Bojanovice. Bratr Zdeněk Hanák byl jmenován čestným vedoucím.
Zasedání se zúčastnila starostka OSH Břeclav sestra Leona Žárská, starosta obce Brumovice a také funkcionáři SDH Brumovice, kteří nám na závěr připravili pohoštění. Děkujeme.

5. května 2015, na zámku v Přibyslavi, byl uděleno nejvyšší vyznamenání třem hasičům z našeho okresu. Jedná se o bratry Jindřicha Krejčiříka, Miroslava Prokeše a Jiřího Doležala, všichni z SDH Horní Bojanovice. Gratulujeme.

Na našem okrese bylo od vzniku vyznamenání „Zasloužilý hasič“ uděleno 31 vyznamenání a současné době je 20 žijících. Nejmladší má 61 let, je to Alois Maniš z SDH Perná a nejstarší je bratr Tomáš Rešil, který se dožívá 96 let.

Krajský aktiv ZH Jihomoravského kraje

Ve Velkých Opatovicích, na okrese Blansko, se uskuteční dne 17. října 2015, Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Z našeho okresu se na toto setkání přihlásilo 14 členů. Doprava je zajištěna soukromými vozidly, protože souběžně v tomto termínu bude zahájena hra Plamen.

Návrhy na vyznamenání

Vážení starostové a starostky, pokud budete chtít na blížících se Výročních valných hromadách 2015/2016 ocenit své kolegy ve sboru, zašlete své návrhy na ocenění do 30. září t. r. na adresu OSH Břeclav elektronicky, případně písemně. Termín byl ustanoven na Shromáždění představitelů sborů konaného 30.11.2014 ve Velkých Pavlovicích, viz. Kalendář úkolů.