Zkoušky odbornosti Preventista III

21.října 2018 se v hasičské zbrojnici ve Strachotíně uskutečnily zkoušky odbornosti Preventista III. Za dohledu tříčlenné komise všichni zúčastnění zkoušky zdárně vykonali a okres Břeclav se tak rozrostl o devět nových preventistů, kteří budou mezi další sbory šířit osvětu z oblasti požární ochrany.

   

Prezentace Provozování komínů

OORP vypracovala materiály vztahující se k aktuální problematice vzniku požárů. V tomto období, kdy začala topná sezóna, je velkým problémem nedostatečná revize komínů a tím častý vznik požáru. Stále se najdou tací, kteří berou toto téma na lehkou váhu. Cílem OORP je šířit osvětu mezi občany z oblasti prevence vzniku požárů, neboť pak zbytečně dochází k velkým a především zbytečným škodám.
_______________________________________________________________________

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018

Odborná porota vybrala ze všech zaslaných výtvarných děl 3 nejpovedenější z každé kategorie, která postoupila do krajského kola.

Výsledky okresního kola:

kategorie M1:

1. Anna Prchalová (Starovičky), 2. Ema Viktorinová (Šitbořice), 3. Kateřina Matýšková (Šitbořice)

kategorie M2

1. Jiří Kunovský (Šitbořice), 2. Jiří Kudyn (Šitbořice), 3. Robert Kutěj (Šitbořice)

kategorie ZŠ 1

1. Natálie Mikulicová (Klobouky u Brna), 2. Kristýna Vlčková (Břeclav), 3. Denis Serfözö (Strachotín)

kategorie ZŠ 2

1. Adéla Krejzová (Břeclav), 2. Denisa Malhocká (Strachotín), 3. Marek Prchal (Starovičky)

kategorie ZŠ 3

1. Julie Valová (Strachotín), 2. Kristýna Botošová (Břeclav), 3. Gabriela Bohatá (Strachotín)

kategorie ZŠ 4

1. Viktorie Kunická (Strachotín), 2. Vladimír Schejbal (Břeclav), 3. Nela Mašková (Tvrdonice)

kategorie K2

1. Vendula Danihelová, 2. Martin Stiglitz (Břeclav), 3. Jan Mansfeld (Břeclav)

Výsledky krajského kola:

kategorie M1 

1. Anna Prchalová (ZŠ a MŠ Starovičky)

kategorie ZŠ 4

1. Nela Mašková (SDH Tvrdonice)

kategorie K2

1. Vendula Danihelová (MŠ, ZŠ Herbenova Břeclav)

Všechny tyto výkresy si můžete prohlédnout v galerii viz odkaz: 

https://www.facebook.com/radaprevence/?hc_ref=ARSnO71y5rnlW1ecSIk6Fen2_nrsZ0isBJ4VC52pDUTAhWWVlVklX4iZqhSraRymicQ&fref=nf

Všem zúčastněným školkám, školám a sborům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže “Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019”

 

 

 

Vyhodnocení soutěže POODM 2018

Ve čtvrtek 5.4.2018 vyhodnotila OORP spolu s OORM okresní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Všechna díla byla velmi zdařilá. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 19.5.2018 v Drnholci v rámci jarního kola hry Plamen.