Zasedání OORP

6.5.2019 se v hasičské zbrojnici ve Strachotíně uskutečnilo zasedání OORP, která zde probírala především přípravy slavnostního vyhlášení výsledků výtvarně-literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019. Více informací naleznete v zápisu ze zasedání.

Vyhodnocení POODM 2019

31.března 2019 vyhodnotila komise okresní kolo výtvarně-literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019. Komise byla složena ze členů OORP Břeclav a obrázky hodnotila pod odborným výtvarným dohledem akademické malířky Jany Rozkové z Velkých Němčic. Výtvarných i literárních děl bylo mnohonásobně více než v loňském roce.

Prezentace Vypalování trávy a pálení klestí

OORP vypracovala další materiály vztahující se k aktuální problematice vzniku požárů. Nyní na téma vypalování trávy a pálení klestí. Stále se najdou tací, kteří berou toto téma na lehkou váhu. Cílem OORP je šířit osvětu mezi občany z oblasti prevence vzniku požárů, neboť pak zbytečně dochází k velkým a především zbytečným škodám.

Odborný seminář prevence

V sobotu 23. února 2019 se vybraní členové odborné rady prevence zúčastnili odborného semináře v Oslavanech, který pořádalo OSH Brno-venkov. Načerpané vědomosti Vám velmi rádi předáme na námi pořádaném semináři, který připravujeme na podzim tohoto roku.