Odborný seminář prevence

V sobotu 23. února 2019 se vybraní členové odborné rady prevence zúčastnili odborného semináře v Oslavanech, který pořádalo OSH Brno-venkov. Načerpané vědomosti Vám velmi rádi předáme na námi pořádaném semináři, který připravujeme na podzim tohoto roku.

Zasedání OORP

V úterý 5.2.2019 proběhlo v hasičské zbrojnici v Poštorné zasedání okresní odborné rady prevence, do které přibyla další členka. Mezi hlavní řešená témata patřila Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019, prezentační materiály k vypalování trávy, odborný seminář aj. Více informací naleznete v zápisu ze zasedání.