Organizační zabezpečení OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN OKRESNÍHO KOLA DOROSTU V PS 2020/2021

Pořadatel: OSH Břeclav ve spolupráci s odbornou radou mládeže

Termín konání: 29. 5. 2021 (náhradní termín 5. 6. 2021)

Místo konání: Drnholec Starátko

Účast:   

  • družstva mladých hasičů kategorie mladší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva mladých hasičů kategorie starší + 1 vedoucí a 1 řidič
  • družstva dorostu + 1 vedoucí a 1 řidič
  • jednotlivci dorostu + vedoucí

Časový harmonogram:

8:30–16:00

časový harmonogram příjezdu družstev bude rozeslán každému jednotlivému SDH.

Strava: nebude poskytována

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).

Zdravotní služba: zajistí pořadatel

Podmínky soutěže:

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 995 a č. 996 o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020.

Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici.

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ DO 11. ŘÍJNA

USNESENÍ VLÁDY ČR – PLATNÉ OD 12. ŘÍJNA

Zahájení hry Plamen a dorostu 10. 10. 2020 ZRUŠENO a PŘESUNUTO

Vzhledem k novým nařízením vlády a vyhlášení nouzového stavu OSH Břeclav ruší konání podzimního kola hry Plamen a dorostu v termínu 10. 10 2020 ve Velkých Němčicích. Pokud to okolnosti dovolí, bude ZPV vyhlášeno v náhradním termínu, pravděpodobně na jaře roku 2021. Včas budete informováni.

Na přípravě školení vedoucích a instruktorů pokračujeme. V případě změn z důvodu nových nařízení vás budeme včas informovat.