Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 9. 1. 2024

Jednání se uskutečnilo v úterý 9. ledna 2024 v Břeclavi.

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zhodnocení slavnostního vyhlášení výsledků BHL
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK
6. Krajské kolo v požárním sportu
7. Inventarizace majetku a kontrola hospodaření OSH Břeclav za rok 2023
8. Rozpočet OSH na rok 2024
9. Školení rozhodčích PS
10. Ocenění SH ČMS
11. Okrsky OSH Břeclav
12. Diskuze
13. Závěr

Prosím berte na vědomí, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 24. března od 9.30 hod. v Kulturním domě ve Starovičkách. Prosím o zajištění účasti zástupce Vašeho SDH.