Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 13. 9. 2023

Jednání se uskutečnilo v úterý 13. září 2023 v Břeclavi.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení Krajského kola PS
 3. Soutěž „O SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK“
 4. Průběžná zpráva o činnosti OORM
 5. Průběžná zpráva o činnosti OORP
 6. Průběžná zpráva o činnosti OORR
 7. Průběžná zpráva o činnosti AZH
 8. Průběžná zpráva o činnosti BHL
 9. Založení Okresní odborné rady hasičského sportu
 10. Dotace z KSH JmK
 11. Plnění rozpočtu OSH k 31. 8. 2023
 12. Ocenění SH ČMS
 13. Příprava Shromáždění představitelů SDH
 14. Diskuze
 15. Závěr

S dostatečným předstihem oznamujeme, že shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav se uskuteční v neděli 26. listopadu od 9.30 hodin v Kulturním domě, Hraniční 386/34, 691 41 Břeclav-Poštorná. Prosím o zajištění účasti zástupce Vašeho SDH. Samozřejmě oficiální pozvánka bude rozeslána na jednotlivé e-maily.

Kdo ještě neučinil, tak do 15. října 2023 nezapomeňte nahlásit termín soutěží v roce 2024.